Retrett frå SLF om brukarskifte på mjølkebruk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Statens Landbruksforvaltning måtte slå full retrett om brukarskifte på mjølkebruk som "endring i kvoteforhold".

Fredag melde SLF (Statens Landbruksforvaltning) at brukarskifte på mjølkebruk måtte sjåast på som "endring i kvoteforhold". Med ein slik inngang, meinte SLF at brukarskfite på mjølkebruk (enkeltpersonsforetak) berre kunne skje den 1. mars kvart år.

Brukarskifte heile året

Meldinga fekk Bondelagsmedlemmane til å regarere med ein gong, og Bondelaget tok kontakt med SLF og Landbruks- og matdepartementet for å avklare kva meldinga innehaldt. - Vi kunne ikkje akseptere SLF sin tolkning av reglane, seier generalsekretær Per Skorge..

 Mandag kom retretten: no heitar det at

 "brukarskifte på mjølkebruk ikkje skal tolkast som ”endring i kvoteforhold” og at brukarskifte kan skje gjennom heile året.

Nettnyheit om brukarskifte frå 24.01.2013 kan dermed sjåast bort frå."

(Sjå meldinga om oppdatering om brukarskifte på mjølkebruk på SLF sin heimeside).

 

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere