Retningslinjer for samordning av arealplanlegging

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

God og effektiv arealbruk i byer og tettsteder er godt jordvern, slår Norges Bondelag fast.

Det skal ikke bygges på matjord, mener Norges Bondelag.-Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet at det er særdeles viktig å ta vare på de eksisterende dyrka arealene. Det skriver Norges Bondelag i sitt høringsbrev til forslaget om "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging." Det er Miljøverndepartementet som har lagt fram forslaget.

Stor fokus på effektiv arealbruk

- I dag utgjør dyrka mark, som er grunnlaget for all matproduksjon, enten det gjelder plante- eller husdyrproduksjon, kun tre prosent av Norges landareal. Bare en tredel av denne er egnet til matkornproduksjon. Den mest produktive jorda finnes i og rundt de store byene, som Stavanger, Trondheim og Oslo, samt i og rundt øvrige byer og tettsteder i Oslofjordområdet. Dette er også de områdene med størst utbyggingspress. Vi må derfor ha særlig stor fokus på effektiv arealbruk i disse områdene, heter det i høringsbrevet.

Det skal ikke bygges på matjord

I uttalelsen til forslaget, uttrykker Norges Bondelag støtte til prinsippene i de nye planretningslinjene. - Det er bra at departementet trekker fram retningslinjer for jordjern som et av de sentrale områdene som trenger fornyelse og oppdatering, heter det. Samtidig mener Norges Bondelag der er nødvendig at de nye retningslinjene er enda tydeligere på at det ikke skal bygges på matjord.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere