- Rendalen viser hvorfor noe må gjøres

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget diskuterte årets beitesesong med klima- og miljøministeren.

Fv: Arne Lofthus (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Tone Vaag (Norsk Sau og Geit), Vidar Helgesen (statsråd) og Einar Frogner (Norges Bondelag). Foto: Per Fossheim

Representanter for beitenæringa hadde i dag et dialogmøte om rovdyrforvaltningen med klima- og miljøminister, Vidar Helgesen (H). Bakteppet er en beitesesong hvor flere bønder har opplevd svært store tap til rovdyr. I Rendalen i Hedmark har ulv tatt svært mange beitedyr, og sauebøndene her har i følge Nationen mistet 600 av de 2000 sauene og lammene som ble sendt på beite. Enkelte føler seg nå tvunget til å gi opp saueholdet sitt.

- Jeg opplever at dette har gjort inntrykk på departementet. Dessverre er det ikke unikt at beitebrukere i rovdyrsonene og i randsonene opplever store tap, ikke bare til ulv men også til de andre rovdyrartene, sier Einar Frogner som deltok på møtet for Bondelaget.

Formålet med møtet var å opprettholde dialog mellom myndighetene og beitenæringene om rovdyrforvaltningen, og at næringa kunne rapportere fra årets beitesesong.

- Situasjonen i Rendalen viser viktigheten av å få gjort flere forebyggende uttak og at uttak i beitesesong må gjøres mer effektivt, sier Frogner.

Avviste ikke radiomerking av ulv

Bondelaget foreslo blant annet å utrede mulighetene for å radiomerke ulven. Et tiltak som tidligere har blitt løftet opp av fylkeslaget i Hedmark.

- Det vil gjøre det mulig å ta ut skadegjørere raskere enn i dag, og det vil også redusere risiko for å felle ulv som ikke gjør skade på sau, sier Frogner, som oppfatter statsråden som lyttende til forslaget.

- Forslaget ble ikke avvist, men det ble understreket at et slikt tiltak krever at det gjøres etiske og økonomiske vurderinger. Det er allikevel slik at dersom vi skal klare å gjøre noe som får en positiv effekt for neste beitesesong, så haster det. Forebyggende uttak må blant annet gjøres mens det ennå er sporsnø, ellers blir jakt veldig vanskelig, sier han.

Fv: Ole Jacob Helmen, Einar Frogner, Tone Våg, Lars Erik Wallin (delvis skjult), John Petter Løvstad, Arne Lofthus, Torbjørn Lange, Vidar Helgesen, Harald Askildsrud, Solveig Paulsen. Foto: Per Fossheim

Ba om erstatnings-lovutvalg

I dag har bønder som blir tvunget til å gi opp saueholdet som følge av store tap til rovdyr inne i rovdyrsonene ikke krav på erstatning for tapt næringsgrunnlag. Tidligere i år konkluderte professor ved Universitetet i Tromsø, Stig Solheim, med at dette kan være i strid med den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK).

I ulveforliket som ble vedtatt av Stortinget i mai blir regjeringen pålagt å utrede dette. I møtet med statsråden viste Bondelaget til at spørsmålet også bør utredes av et eget lovutvalg fordi spørsmålet har klare likheter med den såkalte tomtefestesaken, hvor Norge ble felt i menneskrettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Departementet er ikke avvisende til dette, men de vil ikke ta stilling til dette før de har gjort utredningen som Stortinget har pålagt dem å gjøre. Vi vil følge opp alle disse spørsmålene utover høsten og vinteren, sier Frogner. 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere