De understreker at maten ikke er en selvfølge, og fremhever viktigheten av at det produseres mer norsk mat! Det er viktig at forbrukeren forstår at antall bønder resuseres, og kornproduksjonen går ned.  Det norske brødet er ikke en selvfølge!

Åmot Bondelag deler ut informasjon og brød til forbrukerene. På bannerene står det: Det er vi som produserer maten din. (Foto: Thomas M French)