Rema-Reitan får mer kyllingmakt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ser med bekymring på at dagligvarekjedene kjøper seg enda mer makt over norsk matproduksjon.

Rema-sjef Ole Robert Reitan. Foto: Andreas H. Lunde/HSH

Nationen skriver tirsdag at Rema Industrier kjøper 95 prosent av Stanges Gårdsprodukter. Norges Bondelag er svært skeptiske til slike oppkjøp.

- Det fører til at dagligvarekjedene styrker sin makt bakover i verdikjeden for mat ytterligere, sier leder for Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Større prismakt

Rema 1000 kjøper i dag landbruksprodukter fra bøndenes samvirke gjennom Tine og Nortura. I mars 2011 sikret Rema seg storparten av aksjene i selskapet Norsk kylling. Nå har de altså kjøpt opp nok en av samvirkebedriftenes konkurrenter på kylling.

- Det blir en utfordring når kjedene både blir bøndenes kunder og konkurrenter, sier Bjørke.

- Kjedene kommer nærmere og nærmere bonden i verdikjeden. Ved å kontrollere foredlingsindustrien tar de også styringen over hvilken pris bonden skal få for sine produkter.

Styrker behovet for matkjedelov

Regjeringens matkjedeutvalg har allerede vist til at dagligvarekjedene henter ut en økende del av fortjenesten fra norsk matproduksjon på bekostning av produsenter og leverandører.

- Denne fortjenesten kan de nå bruke til å konsentrere sin makt ytterligere, sier Bjørke.

- Oppkjøpet bidrar til å synliggjøre behovet for en egen matkjedelov i Norge.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere