Rema-Reitan får mer kyllingmakt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ser med bekymring på at dagligvarekjedene kjøper seg enda mer makt over norsk matproduksjon.

Rema-sjef Ole Robert Reitan. Foto: Andreas H. Lunde/HSH

Nationen skriver tirsdag at Rema Industrier kjøper 95 prosent av Stanges Gårdsprodukter. Norges Bondelag er svært skeptiske til slike oppkjøp.

- Det fører til at dagligvarekjedene styrker sin makt bakover i verdikjeden for mat ytterligere, sier leder for Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Større prismakt

Rema 1000 kjøper i dag landbruksprodukter fra bøndenes samvirke gjennom Tine og Nortura. I mars 2011 sikret Rema seg storparten av aksjene i selskapet Norsk kylling. Nå har de altså kjøpt opp nok en av samvirkebedriftenes konkurrenter på kylling.

- Det blir en utfordring når kjedene både blir bøndenes kunder og konkurrenter, sier Bjørke.

- Kjedene kommer nærmere og nærmere bonden i verdikjeden. Ved å kontrollere foredlingsindustrien tar de også styringen over hvilken pris bonden skal få for sine produkter.

Styrker behovet for matkjedelov

Regjeringens matkjedeutvalg har allerede vist til at dagligvarekjedene henter ut en økende del av fortjenesten fra norsk matproduksjon på bekostning av produsenter og leverandører.

- Denne fortjenesten kan de nå bruke til å konsentrere sin makt ytterligere, sier Bjørke.

- Oppkjøpet bidrar til å synliggjøre behovet for en egen matkjedelov i Norge.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere