Rema-sjef Ole Robert Reitan. Foto: Andreas H. Lunde/HSH

Nationen skriver tirsdag at Rema Industrier kjøper 95 prosent av Stanges Gårdsprodukter. Norges Bondelag er svært skeptiske til slike oppkjøp.

- Det fører til at dagligvarekjedene styrker sin makt bakover i verdikjeden for mat ytterligere, sier leder for Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Større prismakt

Rema 1000 kjøper i dag landbruksprodukter fra bøndenes samvirke gjennom Tine og Nortura. I mars 2011 sikret Rema seg storparten av aksjene i selskapet Norsk kylling. Nå har de altså kjøpt opp nok en av samvirkebedriftenes konkurrenter på kylling.

- Det blir en utfordring når kjedene både blir bøndenes kunder og konkurrenter, sier Bjørke.

- Kjedene kommer nærmere og nærmere bonden i verdikjeden. Ved å kontrollere foredlingsindustrien tar de også styringen over hvilken pris bonden skal få for sine produkter.

Styrker behovet for matkjedelov

Regjeringens matkjedeutvalg har allerede vist til at dagligvarekjedene henter ut en økende del av fortjenesten fra norsk matproduksjon på bekostning av produsenter og leverandører.

- Denne fortjenesten kan de nå bruke til å konsentrere sin makt ytterligere, sier Bjørke.

- Oppkjøpet bidrar til å synliggjøre behovet for en egen matkjedelov i Norge.