Rekordomsetning for Bondens marked

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

2013 ble et fantastisk år for Bondens marked. Det ble omsatt kortreist mat for over 52 millioner kroner, en økning på over 26 prosent i forhold til 2012. Trondheim var det stedet i landet med høyest omsetning, med Oslo hakk i hel.

Bondens marked, Trondheim, foto: Bondens marked.Trønderne kjøpte varer på Bondens marked på torget for over 15 millioner kroner. Et viktig bidrag til dette er et ti dagers sammenhengende julemarked. Det er naturlig at det er størst handel i de store byene, men fra hele landet meldes det om en positiv utvikling og god stemning. I Kragerø opplevde de for eksempel en omsetningsøkning på over 50% . I 2013 feiret Bondens marked 10 år.

Omsetning ganget med 10

Tall fra Bondens marked forteller om en total omsetning i 2013 på 52,1 millioner kroner. Året før var omsetningen 41,2 millioner kroner og saammenliknet med startåret 2013 er omsetningen 10 år seinere 10 ganger så høy. hver enkelt tilbyder hadde i gjennomsnitt hver markedsdag en omsetning i 2013 på 13.500 kroner.

Her finner du Bondens marked

i 2013 hadde Bondens marked ialt 31 utsalgssteder. Bondens marked finner du fra Troms i nord til Agder i sør.

Dette er Bondens marked

Bondens marked i Norge ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bak Bondens marked i Norge står Norsk Landbrukssamvirke, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat), OIKOS, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Kari Marte Sjøvik

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere