Bondens marked, Trondheim, foto: Bondens marked.Trønderne kjøpte varer på Bondens marked på torget for over 15 millioner kroner. Et viktig bidrag til dette er et ti dagers sammenhengende julemarked. Det er naturlig at det er størst handel i de store byene, men fra hele landet meldes det om en positiv utvikling og god stemning. I Kragerø opplevde de for eksempel en omsetningsøkning på over 50% . I 2013 feiret Bondens marked 10 år.

Omsetning ganget med 10

Tall fra Bondens marked forteller om en total omsetning i 2013 på 52,1 millioner kroner. Året før var omsetningen 41,2 millioner kroner og saammenliknet med startåret 2013 er omsetningen 10 år seinere 10 ganger så høy. hver enkelt tilbyder hadde i gjennomsnitt hver markedsdag en omsetning i 2013 på 13.500 kroner.

Her finner du Bondens marked

i 2013 hadde Bondens marked ialt 31 utsalgssteder. Bondens marked finner du fra Troms i nord til Agder i sør.

Dette er Bondens marked

Bondens marked i Norge ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bak Bondens marked i Norge står Norsk Landbrukssamvirke, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat), OIKOS, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Kari Marte Sjøvik