Rekordmange ulvekull registrert i vinter

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Aldri før har Rovdata registrert så mange ulver og ynglinger i Norge. -Tallenes tale er klar, den norske delbestanden av ulv vokser, selv med lisensfelling og skadefelling, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

De siste tallene fra Rovdata viser at de har registrert 13 valpekull så langt i vinter. Syv av disse ynglingene er helnorske. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Dermed er bestandsmålet for 2017 nådd med god margin.

- Dette viser hvor viktig det er å gjennomføre lisensjakten slik at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor var det viktig at lisensjakten forsatte, understreker Frogner, og legger til at de nye registreringene viser at det hadde vært rom for å ta ut flere enn de to flokkene som ble vedtatt.

Totalt har feltmannskapene registrert 97 til 98 ulver i landet og grensetraktene mot Sverige. Det er noen flere individer siden forrige status på 88 til 92 påviste individer per 8. desember.

For liten kvote?

Klima og miljøminister Vidar Helgesen ga i desember en kvote på 16 ulv for å ta ut revirene Julussa- og Osdalen. Fredag 12.januar skjøt jegerne den siste ulven i kvoten. Jegerne som har deltatt i jakten mener det er flere ulv i revirene enn det myndighetene har lagt til grunn.

– Vedtaket var at hele flokkene skulle tas ut, men jegerne finner stadig flere ulv. Da er det riktig at supplerende kvote gis umiddelbart. Da vedtaket om 16 kvoter ble tatt trodde man det var nok, men det var det tydeligvis ikke, sier Einar Frogner.

Viktig å bruke riktig tall

Siden november i fjor har ulvejakta blitt behandlet flere ganger i rettsapparatet. WWF Norge saksøkte staten og krevde ny norsk ulveforvaltning og stans av jakta. 5.januar konkluderte Oslo tingrett med at det ikke var grunnlag for at lisensfellingen av ulv må stanses og at det handler om en sør-skandinavisk ulvebestand – ikke en helnorsk stamme.  Norges Bondelag mener det er en riktig beslutning.

- Antallet registrerte ulver blir høyere og høyere år for år. Feilbruken av ulvetallene gjør debatten om ulv i Norge lite konstruktiv og bidrar til å øke konfliktnivået. Det er ingen tjent med, sier Einar Frogner.

WWF Norge sitt søksmål av staten står ved lag. Når den eventuelt skal for retten er ennå uvisst.

- WWF bruker rettsapparatet i et forsøk på å endre en vedtatt politikk. Det er politisk enighet gjennom rovdyrforliket at bestandsmålet for ulv i Norge skal være fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske. Vi er nå langt over dette bestandsmålet, sier Einar Frogner.

 

Relaterte lenker

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere