Rekordmange ulvekull registrert i vinter

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Aldri før har Rovdata registrert så mange ulver og ynglinger i Norge. -Tallenes tale er klar, den norske delbestanden av ulv vokser, selv med lisensfelling og skadefelling, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

De siste tallene fra Rovdata viser at de har registrert 13 valpekull så langt i vinter. Syv av disse ynglingene er helnorske. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Dermed er bestandsmålet for 2017 nådd med god margin.

- Dette viser hvor viktig det er å gjennomføre lisensjakten slik at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor var det viktig at lisensjakten forsatte, understreker Frogner, og legger til at de nye registreringene viser at det hadde vært rom for å ta ut flere enn de to flokkene som ble vedtatt.

Totalt har feltmannskapene registrert 97 til 98 ulver i landet og grensetraktene mot Sverige. Det er noen flere individer siden forrige status på 88 til 92 påviste individer per 8. desember.

For liten kvote?

Klima og miljøminister Vidar Helgesen ga i desember en kvote på 16 ulv for å ta ut revirene Julussa- og Osdalen. Fredag 12.januar skjøt jegerne den siste ulven i kvoten. Jegerne som har deltatt i jakten mener det er flere ulv i revirene enn det myndighetene har lagt til grunn.

– Vedtaket var at hele flokkene skulle tas ut, men jegerne finner stadig flere ulv. Da er det riktig at supplerende kvote gis umiddelbart. Da vedtaket om 16 kvoter ble tatt trodde man det var nok, men det var det tydeligvis ikke, sier Einar Frogner.

Viktig å bruke riktig tall

Siden november i fjor har ulvejakta blitt behandlet flere ganger i rettsapparatet. WWF Norge saksøkte staten og krevde ny norsk ulveforvaltning og stans av jakta. 5.januar konkluderte Oslo tingrett med at det ikke var grunnlag for at lisensfellingen av ulv må stanses og at det handler om en sør-skandinavisk ulvebestand – ikke en helnorsk stamme.  Norges Bondelag mener det er en riktig beslutning.

- Antallet registrerte ulver blir høyere og høyere år for år. Feilbruken av ulvetallene gjør debatten om ulv i Norge lite konstruktiv og bidrar til å øke konfliktnivået. Det er ingen tjent med, sier Einar Frogner.

WWF Norge sitt søksmål av staten står ved lag. Når den eventuelt skal for retten er ennå uvisst.

- WWF bruker rettsapparatet i et forsøk på å endre en vedtatt politikk. Det er politisk enighet gjennom rovdyrforliket at bestandsmålet for ulv i Norge skal være fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske. Vi er nå langt over dette bestandsmålet, sier Einar Frogner.

 

Relaterte lenker

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere