Rekordmange ulvekull registrert i vinter

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Aldri før har Rovdata registrert så mange ulver og ynglinger i Norge. -Tallenes tale er klar, den norske delbestanden av ulv vokser, selv med lisensfelling og skadefelling, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

De siste tallene fra Rovdata viser at de har registrert 13 valpekull så langt i vinter. Syv av disse ynglingene er helnorske. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Dermed er bestandsmålet for 2017 nådd med god margin.

- Dette viser hvor viktig det er å gjennomføre lisensjakten slik at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor var det viktig at lisensjakten forsatte, understreker Frogner, og legger til at de nye registreringene viser at det hadde vært rom for å ta ut flere enn de to flokkene som ble vedtatt.

Totalt har feltmannskapene registrert 97 til 98 ulver i landet og grensetraktene mot Sverige. Det er noen flere individer siden forrige status på 88 til 92 påviste individer per 8. desember.

For liten kvote?

Klima og miljøminister Vidar Helgesen ga i desember en kvote på 16 ulv for å ta ut revirene Julussa- og Osdalen. Fredag 12.januar skjøt jegerne den siste ulven i kvoten. Jegerne som har deltatt i jakten mener det er flere ulv i revirene enn det myndighetene har lagt til grunn.

– Vedtaket var at hele flokkene skulle tas ut, men jegerne finner stadig flere ulv. Da er det riktig at supplerende kvote gis umiddelbart. Da vedtaket om 16 kvoter ble tatt trodde man det var nok, men det var det tydeligvis ikke, sier Einar Frogner.

Viktig å bruke riktig tall

Siden november i fjor har ulvejakta blitt behandlet flere ganger i rettsapparatet. WWF Norge saksøkte staten og krevde ny norsk ulveforvaltning og stans av jakta. 5.januar konkluderte Oslo tingrett med at det ikke var grunnlag for at lisensfellingen av ulv må stanses og at det handler om en sør-skandinavisk ulvebestand – ikke en helnorsk stamme.  Norges Bondelag mener det er en riktig beslutning.

- Antallet registrerte ulver blir høyere og høyere år for år. Feilbruken av ulvetallene gjør debatten om ulv i Norge lite konstruktiv og bidrar til å øke konfliktnivået. Det er ingen tjent med, sier Einar Frogner.

WWF Norge sitt søksmål av staten står ved lag. Når den eventuelt skal for retten er ennå uvisst.

- WWF bruker rettsapparatet i et forsøk på å endre en vedtatt politikk. Det er politisk enighet gjennom rovdyrforliket at bestandsmålet for ulv i Norge skal være fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske. Vi er nå langt over dette bestandsmålet, sier Einar Frogner.

 

Relaterte lenker

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Hvordan vil Arbeiderpartiet utvikle norsk landbruk?

Norges største parti har markert seg stadig tydeligere i norsk landbrukspolitikk. Denne uka spør vi nestleder i partiet og melkebonde Bjørnar Skjæran om hvordan Arbeiderpartiet vil utvikle norsk landbruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere