De siste tallene fra Rovdata viser at de har registrert 13 valpekull så langt i vinter. Syv av disse ynglingene er helnorske. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Dermed er bestandsmålet for 2017 nådd med god margin.

- Dette viser hvor viktig det er å gjennomføre lisensjakten slik at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor var det viktig at lisensjakten forsatte, understreker Frogner, og legger til at de nye registreringene viser at det hadde vært rom for å ta ut flere enn de to flokkene som ble vedtatt.

Totalt har feltmannskapene registrert 97 til 98 ulver i landet og grensetraktene mot Sverige. Det er noen flere individer siden forrige status på 88 til 92 påviste individer per 8. desember.

For liten kvote?

Klima og miljøminister Vidar Helgesen ga i desember en kvote på 16 ulv for å ta ut revirene Julussa- og Osdalen. Fredag 12.januar skjøt jegerne den siste ulven i kvoten. Jegerne som har deltatt i jakten mener det er flere ulv i revirene enn det myndighetene har lagt til grunn.

– Vedtaket var at hele flokkene skulle tas ut, men jegerne finner stadig flere ulv. Da er det riktig at supplerende kvote gis umiddelbart. Da vedtaket om 16 kvoter ble tatt trodde man det var nok, men det var det tydeligvis ikke, sier Einar Frogner.

Viktig å bruke riktig tall

Siden november i fjor har ulvejakta blitt behandlet flere ganger i rettsapparatet. WWF Norge saksøkte staten og krevde ny norsk ulveforvaltning og stans av jakta. 5.januar konkluderte Oslo tingrett med at det ikke var grunnlag for at lisensfellingen av ulv må stanses og at det handler om en sør-skandinavisk ulvebestand – ikke en helnorsk stamme.  Norges Bondelag mener det er en riktig beslutning.

- Antallet registrerte ulver blir høyere og høyere år for år. Feilbruken av ulvetallene gjør debatten om ulv i Norge lite konstruktiv og bidrar til å øke konfliktnivået. Det er ingen tjent med, sier Einar Frogner.

WWF Norge sitt søksmål av staten står ved lag. Når den eventuelt skal for retten er ennå uvisst.

- WWF bruker rettsapparatet i et forsøk på å endre en vedtatt politikk. Det er politisk enighet gjennom rovdyrforliket at bestandsmålet for ulv i Norge skal være fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske. Vi er nå langt over dette bestandsmålet, sier Einar Frogner.