Rekordmange ulveflokker i Norge

Publisert 19.12.2017
  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner

-  Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, mener Norges Bondelag.

Fakta om ulven i Norge:
- Antall registrerte ulver i desember 2016 var 69 – 73 dyr, der 39 – 41 av disse var helnorske.
- Tallene for 2017 er på 88-92 ulver i Norge, der 55 – 57 er helnorske.
- I 2016 ble det registrert 4 helnorske ynglinger (Osdalen, Julussa, Slettås og Letjenna) og 1-3 ynglinger i grenserevirene, mot 7 helnorske og 4-6 grenseynglinger i 2017. 
- Antall familiegrupper og ulvepar har de siste 20 årene  økt fra 10 til 74 og antall dokumenterte valpekull har økt fra 6 til 43, ifølge Rovdata.

Torsdag 21.desember skal ulvejakta etter planen settes i gang. Årets jakt ble avbrutt og utsatt da WWF 2.november saksøkte staten og krevde ny norsk ulveforvaltning. Den 13.desember saksøkte WWF staten enda en gang og ba på ny om utsettelse av jakten. Dette skal behandles av tingretten 20. og 21.desember.

-  WWF bruker rettsapparatet i et forsøk på å endre en vedtatt politikk. Det er politisk enighet gjennom rovdyrforliket at bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4-6 ynglinger per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Vi er nå langt over dette bestandsmålet, sier Einar Frogner.

Ingen fare for tilveksten

Årets desembertall fra Rovdata viser at det foreløpig er registrert 88-92 ulver i Norge, der 55 – 57 er helnorske. Det er en økning på 27 prosent på ett år. I år er det foreløpig registrert 7 helnorske ynglinger i flokkene Osdalen, Julussa, Letjenna, Kynna, Mangen, Østmarka og Hobøl.  I tillegg har Rovdata registeret 4 -6 ynglinger i grenserevir.

-  Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, sier Einar Frogner.

WWF har hevdet at «den helnorske ulvestammen» er en kritisk truet art og at den norske ulveforvaltningen er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det er bakgrunnen for at WWF har ønsket å stoppe jakta.  

Aldri intensjon om nasjonal ulvestamme

-  Det har aldri vært lovgivers eller politikernes intensjon at Norge skal ha en egen ulvestamme, det har alltid vært snakk om en sør-skandinavisk ulvestamme, sier Frogner.

Ulvebestanden i Skandinavia har gjennom de siste 20 årene vokst med 12 prosent hvert år. Denne veksten har skjedd selv med lisensjakt og skadefelling. 

- Den norske delbestanden av ulv har vokst betraktelig siden 2004. Dette gjelder både helnorske ulver og grenseulv. Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling, sier Einar Frogner.

WWF ba om øyeblikkelig stopp av jakta i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark, noe Oslo tingrett ga dem medhold i. Begrunnelsen var at Klima- og miljødepartementets vedtak om uttak av ulv ikke var begrunnet godt nok. Saksfeilene ble rettet opp og ny dato for ulvejakta ble satt.

Blir det jakt?

Frogner frykter utfallet dersom av at jakta blir usatt enda en gang.

- Dette vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa, og de som lever med ulven tett innpå seg. Samtidig vil et stopp i uttak av ulv styrke at rovdyrsona blir et ulvereservat. Vi har år etter år sett at ulven har fått forrang foran beitedyr og annen næringsvirksomhet innenfor ulvesona. Dette er svært uheldig og bekymringsfullt for næringa og for lokalbefolkningen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. 

Relaterte lenker

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

mTr

Serverte frokost til stortingspolitikerne

Politikere fra de fleste norske partiene møtte opp på Bondelagets årlige frokost foran Stortinget. Kvalitet, verdiskaping og forutsigbarhet i landbrukspolitikken var noen av stikkordene fra de som holdt appeller.

Åpen Gård på Facebook

Bli med på Åpen Gård på Facebook!

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Sau på beite

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Marte Bogstad fikk god hjelp til fjøsstellet. Foto: NBU.

Ungdomspolitikere på fjøsbesøk

​​​​​​​Nærmere tjue topptillitsvalgte fra ungdomspartiene fikk en smakebit på unge bønders hverdag da de hjalp til med fjøsstellet på Smedstad gård.

Gjerpen og Solum Bondelag

Kjempar om å bli Årets lokallag

Dei 18 lokallaga som kjempar om den gjeve tittelen Årets lokallag i Norges Bondelag, er no klare. Her kan du sjå kven dei nominerte er.

Fjorårets vinnere.

Kjenner du en Askeladd?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen som går til unge etablerere på bygda er i år økt til hele 50 000 kroner.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere