Rekordmange ulveflokker i Norge

Publisert 19.12.2017
  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner

-  Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, mener Norges Bondelag.

Fakta om ulven i Norge:
- Antall registrerte ulver i desember 2016 var 69 – 73 dyr, der 39 – 41 av disse var helnorske.
- Tallene for 2017 er på 88-92 ulver i Norge, der 55 – 57 er helnorske.
- I 2016 ble det registrert 4 helnorske ynglinger (Osdalen, Julussa, Slettås og Letjenna) og 1-3 ynglinger i grenserevirene, mot 7 helnorske og 4-6 grenseynglinger i 2017. 
- Antall familiegrupper og ulvepar har de siste 20 årene  økt fra 10 til 74 og antall dokumenterte valpekull har økt fra 6 til 43, ifølge Rovdata.

Torsdag 21.desember skal ulvejakta etter planen settes i gang. Årets jakt ble avbrutt og utsatt da WWF 2.november saksøkte staten og krevde ny norsk ulveforvaltning. Den 13.desember saksøkte WWF staten enda en gang og ba på ny om utsettelse av jakten. Dette skal behandles av tingretten 20. og 21.desember.

-  WWF bruker rettsapparatet i et forsøk på å endre en vedtatt politikk. Det er politisk enighet gjennom rovdyrforliket at bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4-6 ynglinger per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger. Vi er nå langt over dette bestandsmålet, sier Einar Frogner.

Ingen fare for tilveksten

Årets desembertall fra Rovdata viser at det foreløpig er registrert 88-92 ulver i Norge, der 55 – 57 er helnorske. Det er en økning på 27 prosent på ett år. I år er det foreløpig registrert 7 helnorske ynglinger i flokkene Osdalen, Julussa, Letjenna, Kynna, Mangen, Østmarka og Hobøl.  I tillegg har Rovdata registeret 4 -6 ynglinger i grenserevir.

-  Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, sier Einar Frogner.

WWF har hevdet at «den helnorske ulvestammen» er en kritisk truet art og at den norske ulveforvaltningen er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det er bakgrunnen for at WWF har ønsket å stoppe jakta.  

Aldri intensjon om nasjonal ulvestamme

-  Det har aldri vært lovgivers eller politikernes intensjon at Norge skal ha en egen ulvestamme, det har alltid vært snakk om en sør-skandinavisk ulvestamme, sier Frogner.

Ulvebestanden i Skandinavia har gjennom de siste 20 årene vokst med 12 prosent hvert år. Denne veksten har skjedd selv med lisensjakt og skadefelling. 

- Den norske delbestanden av ulv har vokst betraktelig siden 2004. Dette gjelder både helnorske ulver og grenseulv. Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling, sier Einar Frogner.

WWF ba om øyeblikkelig stopp av jakta i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark, noe Oslo tingrett ga dem medhold i. Begrunnelsen var at Klima- og miljødepartementets vedtak om uttak av ulv ikke var begrunnet godt nok. Saksfeilene ble rettet opp og ny dato for ulvejakta ble satt.

Blir det jakt?

Frogner frykter utfallet dersom av at jakta blir usatt enda en gang.

- Dette vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa, og de som lever med ulven tett innpå seg. Samtidig vil et stopp i uttak av ulv styrke at rovdyrsona blir et ulvereservat. Vi har år etter år sett at ulven har fått forrang foran beitedyr og annen næringsvirksomhet innenfor ulvesona. Dette er svært uheldig og bekymringsfullt for næringa og for lokalbefolkningen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. 

Relaterte lenker

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere