Rekordmange gårder å besøke

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

På Åpen Gård kan du komme litt nærmere gårdslivet og hvordan maten produseres, spise god mat og hoppe i høyet. De neste helgene ønsker 90 bondelag over hele landet velkommen til gards.

Fra Porsanger i nord til Lista helt i sør ønsker bønder velkommen til en trivelig familiedag på gården. Det er lokale bondelag som arrangerer Åpen Gård. De fleste arrangementene er på gårder i drift, noen er også på bygdetun eller torv. Felles for dem alle, er at de besøkende kan få et innblikk i hvordan maten produseres og hvordan livet er på en gård.

- Et besøk på Åpen Gård gir et innblikk i bondens hverdag og hvordan maten produseres, sier Lars Petter Bartnes som er leder i Norges Bondelag. Bartnes forteller at landbruket er i utvikling, og at bonden tar i bruk mye ny teknologi i drifta. - Samtidig er dyras velferd og det å produsere maten på en klimasmart måte alltid øverst på agendaen hos bonden. Dette landbruket er vi stolte av, og ønsker å vise fram på Åpen Gård, sier Bartnes.

De fleste arrangementene holdes 23. august. Øvrige arrangement sprer seg på helgene rundt, også utover i september. Arrangementene fordeler seg utover hele landet. Særlig for nordtrøndere og vestfoldinger er det mye å velge i – her går Åpen Gård av stabelen på henholdsvis 12 og 11 steder.

Det er et stort mangfold av gårder og aktiviteter å velge blant i årets Åpen Gård-arrangement, blant annet:

  • Se hvordan melkeroboten fungerer, ri på hest, og maskinustilling i Vik i Sogn
  • Myhrene gard på Hurum i Buskerud kan tilby demonstrasjon med motorsag, vedkløyving, klipping av sau og oppvisning av gjeterhund.
  • Søstun gård i Eidskog, Hedmark forvandles til et godt, gammeldags bondemarked. 30 lokale utstillere kommer med alt fra tredreiing til strikking og honning.
  • Smådyr på tunet, kurukebingo, freestyleoppvisning, grilling av lokalprodusert kjøtt, demonstrasjon av ysting, natursti, oksevekt-tipping, kjøring med hest står på programmet i Søre Osen, Trysil, Hedmark.
  • Motevisning og konsert med Geir Lystrup i Flesberg, Buskerud.

I fjor besøkte om lag 70 000 nordmenn 75 åpne gårder. Med vesentlig flere arrangement i år, håper vi på enda flere besøkende.

-Åpen Gård er kanskje landets største dugnadsarrangement. Alt er gjort på fritida, og i tillegg til lokale bondelag er bygdekvinnelag og andre organisasjoner med for å gi besøkende en fin dag, sier Bartnes, som selv skal besøke Åpen Gård på Inderøya i hjemfylket Nord-Trøndelag førstkommende søndag. 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere