Åpen Gård er en dag hvor hele familien inviteres til gards for å møte dyra og lære mer om hvor maten vår kommer fra. Lokale Bondelag over hele landet har siden 1988 bidratt til det tradisjonsrike arrangementet. I fjor var det ca. 85 000 besøkende.

Inger Johanne Sveen, rådgiver i Norges Bondelag- Åpen Gård har over 30 år vokst fram til å bli et av norsk landbruk sitt aller viktigste utstillingsvinduer og arenaer for kunnskapsbygging om norsk mat og landbruk. Jeg er veldig glad for at så mange bondelag ønsker å være med på feiringen av jubilanten, sier Inger Johanne Sveen.

Hun viser til at interessen for hvordan maten vår produseres er større enn på lenge, og at det derfor er ekstra viktig å invitere folk inn på gårdstunet.  

- Interessen for mat og landbruk er i vekst, og Åpen Gård er en mulighet for å gi flere litt bakgrunnskunnskap om gårdsdrift og matproduksjon, sier Sveen.

Hoveddato for Åpen Gård i 2018 er 26. august, men flere har også andre lørdager og søndager gjennom sommeren og høsten. Se oversikt over hvor det arrangeres Åpen Gård i 2018.