Rekn på jordbruksavtalen 2017

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksavtalen for 2017 er klar. Her kan du rekne på utslaga for ditt bruk.

Måndag 26. juni vart bondeorganisasjonene og staten einige om fordelingene av jordbruksavtalen Stortinget vedtok 16. juni. Stortingsfleirtalet med Høgre, FrP og Venstre vedtok ei ramme på 625 millionar kroner. På same tid vedtok partia målprisane som skal gjelde frå 1. juli i år, og gav partane i jordbruksforhandlingane i oppgåve å fordele resten.

I fordelingsforhandlingane har bondeorganisasjonane greidd å behalde målprisen på gris og det generelle beitetilskotet, og vi har greidd å redusere omfordelingane mellom produsentar som låg inne i statens opphavelege tilbod.

Her kan du rekne på kva utslag avtalen gir på ditt bruk.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere