Rekn på jordbruksavtalen 2017

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksavtalen for 2017 er klar. Her kan du rekne på utslaga for ditt bruk.

Måndag 26. juni vart bondeorganisasjonene og staten einige om fordelingene av jordbruksavtalen Stortinget vedtok 16. juni. Stortingsfleirtalet med Høgre, FrP og Venstre vedtok ei ramme på 625 millionar kroner. På same tid vedtok partia målprisane som skal gjelde frå 1. juli i år, og gav partane i jordbruksforhandlingane i oppgåve å fordele resten.

I fordelingsforhandlingane har bondeorganisasjonane greidd å behalde målprisen på gris og det generelle beitetilskotet, og vi har greidd å redusere omfordelingane mellom produsentar som låg inne i statens opphavelege tilbod.

Her kan du rekne på kva utslag avtalen gir på ditt bruk.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere