Norges Bondelag inngikk fredag 15. mai jordbruksavtale med staten med ei ramme på 400 millioner kroner.

Her kan du regne på hvordan din økonomi vil bli med denne avtalen (nedlastbart regneark).