Staten la torsdag 14. mai fram et revidert tilbud til jordbruksavtale. Her kan du regne på hvilke utslag det reviderte tilbudet vil ha på inntektene til ditt bruk.

Regn på statens reviderte tilbud fra 14. mai (nedlastbart regneark)