Finansdepartementet oppnevnte Ekspertutvalget den 18. januar 2019. Ekspertutvalget fikk i mandat å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. I dag leverte de sin sluttrapport til regjeringa, med klar anbefaling om å øke matmomsen fra 15 til 25 prosent som vil øke avgiftstrykket på mat med 14,6 milliarder kroner. Bondelaget advarer mot forslaget.

- Jeg kan ikke forestille meg at regjeringa ønsker på å pålegge forbrukerne 14,6 milliarder kr i økte matvarepriser gjennom en økt matmoms. Det vil både ramme konkurransekrafta i landbruket, sysselsettinga i matindustrien vår og lommeboka til folk flest, sier Arnstein Tveito, sjef for regnskap og juridisk service i Norges Bondelag.

Utvalget mener det er ufornuftig å ha lavere moms på mat og at man heller må bruke andre virkemidler for å stimulere til bedre økonomi hos folk flest, arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og norsk matproduksjon. Tveito mener utvalgets vurdering er for snever og at den ikke tar tilstrekkelig hensyn til hvordan en slik momsøkning vil ramme norske arbeidsplasser, særlig gjennom økt grensehandel.

- En rapport fra Menon viser at vi hvert år mister 12 000 norske arbeidsplasser som følge av grensehandel. I fjor la nordmenn igjen over 15,7 milliarder i Sverige på dagsturer alene. Situasjonen er allerede kritisk. Går regjeringa videre med å øke matmomsen går det fra vondt til verre.

Regjeringa vil nå vurdere forslaget fra utvalget. Tveito håper det legges i skuffen.

- Økes matmomsen i Norge skyver vi i praksis enda flere over svenskegrensa, og sørger samtidig for at flere norske arbeidsplasser innen landbruk og matindustri går tapt. Det tror jeg ikke regjeringa ønsker.

Les Ekspertutvalgets rapport her.