Stortinget

Før påske presenterte regjeringen en stortingsmelding om forvaltningen av ulven i Norge. Meldingen skulle blant annet evaluere dagens forvaltning med bruk av ulvesoner for å balansere næringsinteresser i distriktene opp mot hensyn til bestandsmålet for ulv i Norge. På dagens høring i Stortinget påpekte Bartnes at regjeringen i praksis foreslår en videreføring av dagens politikk.

- Regjeringen foreslo å enten videreføre dagens bestandsmål for ulv eller å øke det, dette til tross for at situasjonen for mange som er avhengige av beite- og utmarksressursene er svært fortvilt, sa Bartnes på høringen.

Regjeringen ønsket også å utvide ulvesonen nordover i Hedmark og avvikle den vest for Glomma. I forrige uke ble det kjent at partiene Frp, Høyre, Krf og Ap har kommet til en enighet på Stortinget som innebærer å redusere størrelsen på dagens ulvesoner noe, samtidig som bestandsmålet for ulv i praksis videreføres.

- Verken regjeringen eller partiene på Stortinget har turt å ta tak i problemene for de som lever med rovdyrsituasjonen til daglig. Ved å redusere ulvesonene uten å redusere ulvebestanden, øker sannsynligheten for at ulven trekker inn i beiteområdene for å finne mat, sa Bartnes, som mener at et nytt bestandsmål må resultere i færre ulv.

Bondelagslederen pekte også på en rekke andre nødvendige tiltak for som må til for å bedre vilkårene for bruk av beite- og utmarksressursene:

  • Norsk ulveforvaltning må omfatte ulven som holder til i grenseområdene mot Sverige.
  • Bestandsmål for ulv må oppgis i eksakte tall, ikke glidende intervaller som er dagens praksis.
  • Ingen praktisering av randsoner i prioriterte beiteområder, som igjen legger restriksjoner på uttak av ulv i disse områdene.
  • Skadeuttak og lisensjakt innenfor ulvesonene.
  • Effektive uttak av ulv utenfor sona, også før beitesesong.
  • Full erstatning for beiterett og jaktrett i ulvesonene.

Last ned Bondelagets presentasjon fra høringen (pdf.)

Næringskomiteen vil avgi sin uttalelse før saken går videre til Energi- og miljøkomitten i løpet av innværende uke. Komiteen er ventet å avgi innstilling i saken den 31. mai og saken skal etter planen opp til endelig vedtak i Stortinget 6. juni.