Tidligere i vinter foreslo regjeringen og daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) å utvide ulvejakta utenfor ulvesonen til å gjelde ut april måned. Begrunnelsen var blant annet at det utenfor ulvesonen normalt bare finnes enkeltindivider og ikke familieflokker. Da er biologiske hensyn mindre relevante.

Elvestuen begrunner sitt nei med nettopp biologiske hensyn, at det er fare for at såkalt genetisk verdifull ulv blir skutt under lisensjakten.  

- Avslaget er ikke begrunnet godt nok. Ulven som gjorde så stor skade på Hadeland i fjor ble observert allerede i april. Med en forlenget lisensfelling kunne ulven blitt tatt ut langt raskere og dyretragedier kunne blitt unngått. Det var også en av årsakene til forslaget om å utvide lisensfellinga, understreker Einar Frogner.

Perioden for årets lisensfelling gikk ut 1. april. Forslaget fra Helgesen la opp til at en utvidelse kunne bli gjeldende allerede i år.

- Å utvide lisensjakta med en måned vil være et aktivt grep for å ta ned mulige konflikter, og et grep som tar lidelser på beitedyr på alvor, sier Einar Frogner.

Utvidet jakttid

Bakgrunnen for forslaget om utvidet jakttid var et vedtak i Stortinget om lik jakttid både innenfor og utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden er i dag 1. januar til 15. februar innenfor ulvesonen. I resten av landet var den i utgangspunktet fra 1. oktober til 31. mars. I år ble ulvejakta utenfor ulvesonen avsluttet 1. april. Hvordan fellingsperioden for ulvejakta neste vinter blir har Elvestuen ennå ikke tatt noen beslutning om.