Regjeringens nei til utvidet ulvejakt skjerper konflikten

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulv

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil ikke utvide ulvejakta utenfor ulvesonen med en måned. –Avslaget skjerper konflikten , sier Einar Frogner, rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Tidligere i vinter foreslo regjeringen og daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) å utvide ulvejakta utenfor ulvesonen til å gjelde ut april måned. Begrunnelsen var blant annet at det utenfor ulvesonen normalt bare finnes enkeltindivider og ikke familieflokker. Da er biologiske hensyn mindre relevante.

Elvestuen begrunner sitt nei med nettopp biologiske hensyn, at det er fare for at såkalt genetisk verdifull ulv blir skutt under lisensjakten.  

- Avslaget er ikke begrunnet godt nok. Ulven som gjorde så stor skade på Hadeland i fjor ble observert allerede i april. Med en forlenget lisensfelling kunne ulven blitt tatt ut langt raskere og dyretragedier kunne blitt unngått. Det var også en av årsakene til forslaget om å utvide lisensfellinga, understreker Einar Frogner.

Perioden for årets lisensfelling gikk ut 1. april. Forslaget fra Helgesen la opp til at en utvidelse kunne bli gjeldende allerede i år.

- Å utvide lisensjakta med en måned vil være et aktivt grep for å ta ned mulige konflikter, og et grep som tar lidelser på beitedyr på alvor, sier Einar Frogner.

Utvidet jakttid

Bakgrunnen for forslaget om utvidet jakttid var et vedtak i Stortinget om lik jakttid både innenfor og utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden er i dag 1. januar til 15. februar innenfor ulvesonen. I resten av landet var den i utgangspunktet fra 1. oktober til 31. mars. I år ble ulvejakta utenfor ulvesonen avsluttet 1. april. Hvordan fellingsperioden for ulvejakta neste vinter blir har Elvestuen ennå ikke tatt noen beslutning om.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere