Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes advarer mot endringer i konsesjonsloven.

- Det er trist at vi har fått en landbruksminister som er mer opptatt av å sikre kapitalen tilgang på fritidseiendommer og spekulasjonsobjekter enn å ivareta landets evne til å produsere mat. Landbrukseiendommer er ikke som alle andre eiendommer. De sørger for å dekke et av befolkningens primærbehov, og denne ressursen ønsker regjeringen nå at samfunnet skal gi fra seg kontrollen over, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bare tre prosent av Norge egner seg i dag til produksjon av mat. En fjerdedel av arealene ligger i de 30 mest folkerike kommunene i landet.

Familiejordbruket for fall

- Her vil det alltid være mange av de som både ønsker og har råd til å kjøpe disse eiendommene til andre formål enn matproduksjon.  Ved å fjerne flere av kravene for å kunne eie denne jorda, legger regjeringen opp til en priskonkurranse i disse områdene som unge bønder ikke har mulighet til å vinne, sier Bartnes

- Landbruket i dag er bygd opp nettopp rundt den selveiende norske bonden og familien. Dette er en viktig del av den norske modellen. Dette forslaget innebærer at det i framtiden skal være fritt fram for aksjeselskaper, pensjonsfond og andre aktører med rene kommersielle interesser å sikre seg kontroll over de norske landbruksarealene.  Regjeringen legger nå i praksis opp til at en person eller et selskap kan eie ei hel bygd. Norges Bondelag advarer sterkt mot ei slik utvikling.

Skyver bøndene foran seg

I flere medier har landbruksministeren og andre representanter for regjeringen i dag begrunnet dette forslaget med behovet for å styrke bøndenes eiendomsrettigheter. I vår spurte Agri Analyse og Respons Analyse 1000 norske bønder hvordan de mener en fjerning av konsesjonsloven vil innvirke på landbruket der de bor. Så mange som 7 av 10 mener dette vil slå enten negativt eller svært negativt ut.

- Vi mener det er uredelig av landbruksministeren å skyve næringen foran seg i en sak der det i realiteten er stor motstand mot det hun foreslår. Dette viser bare at norske bønder er mer opptatt av at vi også i framtiden skal være i stand til å produsere mat her i landet, heller enn den kortsiktige gevinsten som landbruksministeren her tilbyr dem for å gå ut av næringen, avslutter Bondelagets leder.