Regjeringen trosser faglige råd og sentraliserer norsk kyllingproduksjon

Publisert 15.12.2014
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksministeren trosser rådene fra næringa og dobler konsesjonsgrensene på kylling.

- Vi har hele tiden vært negativ til å fordoble besetningene. Allerede i dag produseres det mer kylling enn forbrukerne etterspør, og en kraftig økning i produksjonen hos noen aktører vil presse mange andre dyktige produsenter ut av næringa. På lang sikt frykter vi at produksjonen av norsk kylling konsentreres rundt de fem største slakteriene. Vi har i dag for lite kunnskap om hvordan dette vil påvirke forhold som smittepress og dyrehelse, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Flertallet frarådet dobling

I statsråd fredag ble det vedtatt å endre forskrifta om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Det innebærer at hver bonde i framtida kan ha dobbelt så mange kylling og kalkun som i dag når konsesjonsgrensa øker fra 140 000 til 280 000 slaktekylling per år, og fra 30 000 til 60 000 kalkun.

Norges Bondelag var ikke alene om å råde landbruksministeren til ikke å doble konsesjonsgrensene på kylling og kalkun.

- Det store flertallet av høringsinstansene gav faglige forankrete råd mot en dobling av grensene. Når regjeringen likevel velger å gjennomføre dette, framstår høringen nærmest som en skinnprosess, sier Bartnes.

Etterlyser kvalitetsfokus

Da forslaget om å endre forskifta ble sendt ut på høring i september, argumenterte landbruksministeren blant annet med at en konsesjonsøkning ville gi ”lavere kostnader i produksjonen og grunnlag for lavere priser til forbrukerne”.

- Landbruksministerens ensidige fokus på pris harmonerer dårlig med produsenter, leverandører og forbrukeres økte fokus på kvalitet. Norske bønder er opptatt av å produsere kvalitetsmat til alle. Å samle norsk kyllingproduksjon i større besetninger er ikke veien å gå, avslutter Bartnes.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere