Regjeringen presser grisebøndene

Publisert 08.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

- Det er ganske spesielt at landbruksministeren går så bastant ut uten en dialog med næringen, sier Nils T. Bjørke.


Nortura foreslo i slutten av september å gi kompensasjon til produsenter av smågris som slutter med gris. Årsaken er at etterspørselen etter svinekjøtt blant forbrukerne har ikke økt, mens bøndene har blitt mer effektive og produserer mer.

Listhaug: - Bøndene får sette ned prisen
Nå varsler landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) at hennes departement kommer til å sette foten ned dersom Omsetningsrådet godtar forslaget.

- Det er helt galt å betale folk for ikke å gjøre noe. Bøndene får gjøre som i andre markeder - sette ned prisen for å få solgt mer. Ellers får de slutte, sier Listhaug til Dagens Næringsliv.

..men prisen er allerede satt ned
Norges Bondelag påpeker at svinebøndene får allerede 2 kroner under målpris per kilo i tillegg til å betale økt omsetningsavgift. Innbetalingene fra omsetningsavgiften brukes også til å dekke kostnader som overproduksjonen medfører.

- Det er ganske spesielt at ministeren går så bastant ut uten en dialog med næringen. Bøndene er allerede utsatt for redusert pris, og sammen med omsetningsavgiften utgjør det over 4 kroner per kilo, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kjedene styrer forbrukerprisene
Bjørke påpeker at det er ikke bøndene som styrer prisen ut mot forbrukeren.

- På forbrukersiden er det matkjedene som styrer. De står fritt til å justere prisene slik de vil, muligens bruke økt fortjeneste i priskampanjer på andre produkter, sier Bjørke.

- Konsesjonsgrensene bør opprettholdes
Regjeringsplattformen fokuserer på forutsigbarhet i landbruket, men varsler samtidig oppheving av konsesjonsgrenser for produksjon. Listhaug har også tidligere uttalt seg kritisk om markedsreguleringene.

- Dette er et eksempel på at de er der av en grunn og bør brukes, sier Bjørke

- Dersom bøndene ikke får benyttet utkjøpsordningen, er det desto viktigere at konsesjonsordningene beholdes. Ellers risikerer vi mange konkurser i næringen, avslutter Bjørke.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere