Nortura foreslo i slutten av september å gi kompensasjon til produsenter av smågris som slutter med gris. Årsaken er at etterspørselen etter svinekjøtt blant forbrukerne har ikke økt, mens bøndene har blitt mer effektive og produserer mer.

Listhaug: - Bøndene får sette ned prisen
Nå varsler landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) at hennes departement kommer til å sette foten ned dersom Omsetningsrådet godtar forslaget.

- Det er helt galt å betale folk for ikke å gjøre noe. Bøndene får gjøre som i andre markeder - sette ned prisen for å få solgt mer. Ellers får de slutte, sier Listhaug til Dagens Næringsliv.

..men prisen er allerede satt ned
Norges Bondelag påpeker at svinebøndene får allerede 2 kroner under målpris per kilo i tillegg til å betale økt omsetningsavgift. Innbetalingene fra omsetningsavgiften brukes også til å dekke kostnader som overproduksjonen medfører.

- Det er ganske spesielt at ministeren går så bastant ut uten en dialog med næringen. Bøndene er allerede utsatt for redusert pris, og sammen med omsetningsavgiften utgjør det over 4 kroner per kilo, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kjedene styrer forbrukerprisene
Bjørke påpeker at det er ikke bøndene som styrer prisen ut mot forbrukeren.

- På forbrukersiden er det matkjedene som styrer. De står fritt til å justere prisene slik de vil, muligens bruke økt fortjeneste i priskampanjer på andre produkter, sier Bjørke.

- Konsesjonsgrensene bør opprettholdes
Regjeringsplattformen fokuserer på forutsigbarhet i landbruket, men varsler samtidig oppheving av konsesjonsgrenser for produksjon. Listhaug har også tidligere uttalt seg kritisk om markedsreguleringene.

- Dette er et eksempel på at de er der av en grunn og bør brukes, sier Bjørke

- Dersom bøndene ikke får benyttet utkjøpsordningen, er det desto viktigere at konsesjonsordningene beholdes. Ellers risikerer vi mange konkurser i næringen, avslutter Bjørke.