Regjeringen la fram ny klimamelding

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Vidar Helgesen

Bondelaget takker ja til å drøfte rammene for en frivillig klimaavtale mellom myndighetene og jordbruket mot 2030. Organisasjonen advarer samtidig mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon og om en uforbeholden tilslutning til EUs klimaregime før regelverket er klart.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer jordbruket til å bli med på en frivillig klimaavtale med staten om utslippskutt fram mot 2030. Dette var blant temaene da statsråden i dag la fram en ny klimamelding. Bondelaget er positive til å drøfte rammene for en slik avtale med regjeringen.

- Innovative gårdbrukere og moderne matforedlingsindustri setter Norge i en særstilling, og vårt mål er å bidra til klimaløsninger som kan komme en hel verden til gode, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Vi har allerede takket ja til å drøfte rammene for en slik frivillig avtale, sier Gimming som mener en grundig kunnskapsinnhenting i samarbeid mellom næring og myndigheter må ligge til grunn for videre arbeid.

Klimagrep må ikke redusere norsk matproduksjon

Gimming peker på at kunnskapsbehovet innen klimasmart landbruk er stort og advarer mot tiltak og virkemidler som kan redusere norsk matproduksjon og flytte arbeidsplasser og klimagassutslipp til utlandet.

- Politikerne har lenge jobbet sammen med norsk industri å sikre at klimapolitikken ikke fører til krav som i realiteten bare flytter klimagassutslipp og arbeidsplasser til utlandet. Vi forventer at samme logikk skal ligge til grunn for klimaarbeidet i norsk matproduksjon, sier Gimming

I klimameldingen sier regjeringen at de vil sette ned et utvalg for å vurdere CO2-avgift for landbruk og fiskeri.

- Det viktigste for å kutte utslipp er å gjøre bonden bedre i stand til å ta klimagrep på gården, ikke gjøre det dyrere å produsere norsk mat gjennom nye avgifter, sier Gimming.

Nestlederen minner også om at Stortinget nylig har vedtatt at klimagassutslipp fra biologiske prosesser ikke skal avgiftsbelegges.

Fortsatt stor usikkerhet om EUs klimaregler

Regjeringen legger til grunn at såkalt ikke-kvotepliktig sektor i Norge (transport, jordbruk, bygg og avfall) og skog skal tilknyttes EUs klimaregime som er under forhandling. Det fortsatt er stor usikkerhet rundt utformingen av EUs klimaregime og mulige konsekvenser for Norge.

- Bondelaget mener det er riktig og på høy tid å starte debatten om hvordan EUs klimaregime vil påvirke Norge og hvorvidt EU-sporet er det mest hensiktsmessige for Norges grønne skifte, sier Gimming.

På forhandlingsbordet til EU ligger det blant annet forslag om regler for skogens klimagassopptak som vil kunne legge hindringer for økt bruk av norsk skog til grønn verdiskaping og øke Norges utslippsforpliktelse med opp mot 50 prosent.

- Fortsatt er svært mye uavklart. Vi advarer Stortinget mot å gå inn for en uforbeholden blåkopi av EUs klimapolitikk før vi vet hva som ligger i avtalen, sier Gimming.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere