Regjeringen la fram ny klimamelding

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Vidar Helgesen

Bondelaget takker ja til å drøfte rammene for en frivillig klimaavtale mellom myndighetene og jordbruket mot 2030. Organisasjonen advarer samtidig mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon og om en uforbeholden tilslutning til EUs klimaregime før regelverket er klart.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterer jordbruket til å bli med på en frivillig klimaavtale med staten om utslippskutt fram mot 2030. Dette var blant temaene da statsråden i dag la fram en ny klimamelding. Bondelaget er positive til å drøfte rammene for en slik avtale med regjeringen.

- Innovative gårdbrukere og moderne matforedlingsindustri setter Norge i en særstilling, og vårt mål er å bidra til klimaløsninger som kan komme en hel verden til gode, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Vi har allerede takket ja til å drøfte rammene for en slik frivillig avtale, sier Gimming som mener en grundig kunnskapsinnhenting i samarbeid mellom næring og myndigheter må ligge til grunn for videre arbeid.

Klimagrep må ikke redusere norsk matproduksjon

Gimming peker på at kunnskapsbehovet innen klimasmart landbruk er stort og advarer mot tiltak og virkemidler som kan redusere norsk matproduksjon og flytte arbeidsplasser og klimagassutslipp til utlandet.

- Politikerne har lenge jobbet sammen med norsk industri å sikre at klimapolitikken ikke fører til krav som i realiteten bare flytter klimagassutslipp og arbeidsplasser til utlandet. Vi forventer at samme logikk skal ligge til grunn for klimaarbeidet i norsk matproduksjon, sier Gimming

I klimameldingen sier regjeringen at de vil sette ned et utvalg for å vurdere CO2-avgift for landbruk og fiskeri.

- Det viktigste for å kutte utslipp er å gjøre bonden bedre i stand til å ta klimagrep på gården, ikke gjøre det dyrere å produsere norsk mat gjennom nye avgifter, sier Gimming.

Nestlederen minner også om at Stortinget nylig har vedtatt at klimagassutslipp fra biologiske prosesser ikke skal avgiftsbelegges.

Fortsatt stor usikkerhet om EUs klimaregler

Regjeringen legger til grunn at såkalt ikke-kvotepliktig sektor i Norge (transport, jordbruk, bygg og avfall) og skog skal tilknyttes EUs klimaregime som er under forhandling. Det fortsatt er stor usikkerhet rundt utformingen av EUs klimaregime og mulige konsekvenser for Norge.

- Bondelaget mener det er riktig og på høy tid å starte debatten om hvordan EUs klimaregime vil påvirke Norge og hvorvidt EU-sporet er det mest hensiktsmessige for Norges grønne skifte, sier Gimming.

På forhandlingsbordet til EU ligger det blant annet forslag om regler for skogens klimagassopptak som vil kunne legge hindringer for økt bruk av norsk skog til grønn verdiskaping og øke Norges utslippsforpliktelse med opp mot 50 prosent.

- Fortsatt er svært mye uavklart. Vi advarer Stortinget mot å gå inn for en uforbeholden blåkopi av EUs klimapolitikk før vi vet hva som ligger i avtalen, sier Gimming.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere