- Regjeringa vil svekke og redusere det som virker

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksmeldinga var tema på Kornkonferansen.

- Regjeringa har registert hva som virker og fungerer, og så har de sagt at det vil vi ikke noe mer av. Vi vil svekke og redusere, sa generalsekretær Per Skorge da han innledet til debatt om jordbruksmeldingem under Kornkonferansen i Oslo i dag. 

Regjeringa la fram ny jordbruksmelding før jul. I morgen skal meldinga høres i næringskomiteen på Stortinget. Det var derfor naturlig at meldinga ble et framtredende tema under konferansen som ble holdt på Oslo Kongressenter onsdag. Skorge sa at det er mye bra stoff i meldinga og at mange i næringa nok vil føle at de kan skrive under på på mye av det. Han dro blant annet fram følgende sitat: 

"En avvikling av markedsblanseringen vil føre til økt prisfluktasjon og redusert avsetningssikkerhet for primærprodusent. Økt økonomisk risiko for produsent vil kunne redusere investeringer i primærproduksjonen. En fullstending avvikling vil for noen sektorer over tid føre til lavere norske matproduksjon og økt sentralisering i stid med Stortingets mål for landbruket. "

- Jeg tror ikke jeg kunne skrevet det bedre selv, sa Skorge. 

- Regjeringa peker i flere tilfeller på at systemet, politikken og virkemidlene virker og at næringa leverer, men konkluderer med at de allikevel ønsker å avvikle det. 

- Staten har av og til forslag som er ganske bra, sett fra noen produsentgruppers side. Da får vi telefoner i Bondelaget om at dette må vi går for. I forbindelse med meldinga har vi ikke fått en eneste sånn telefon. Jeg tror vi skal lete lenge etter ei stortingsmelding hvor ei næring har blitt møtt med ordet avvikling på samme måte som denne, sa han. 

Se hele innledningen til Per Skorge i videovinduet under (etter ca 10 min). 

Vil ikke flytte markedsbalanseringen på korn

I i den påfølgende debattenpanelet var alle partiene på Stortinget representert, foruten partiet til statsråd Jon Georg Dale (til tross for innstendige oppfordringer fra arrangøren) og Venstre. Det ble dermed opp til Ingunn Foss fra Høyre og forsvare meldinga. 

- Vi heier på den norske bonden, og det går veldig bra i næringa. Kritkken kommer hovedsaklig fra de store aktørene, men lyden er en ganske annen når vi er ute i landet og snakker med den enkelte bonde. Der får vi tilbakemeldinger om at retningen er riktig, sa Foss. 

Regjeringa har blant annet foreslått å flytte ansvaret for å balansere kornmarkedene fra Norske Felleskjøp til Landbruksdirektoratet. Representantene fra opposisjonen, deriblant KrFs Line Henriette Hjemdal, mener dette er en dårlig idè, 

- I KrFs program så er dette ganske enkelt. Vi er for samvirkemodellene. Det var vårt tydelige budskap da markedsbalanseringsutvalget ble satt ned av Listhaug. Vi opplever at det Dale nå driver med er å ri noen politiske kjepphester. Markedsbalanseringen har fungert på melk, det har fungert på kjøtt og det har fungert veldig bra på korn. Når du treffer blink i 15 år er det andre ting å fokusere på, sa hun. 

- Når vi hører på debatten her, og spesielt signalene fra våre konstruktive samarbeidspartier, så spørs det vel om en får gjort noe med dette, sa Ingunn Foss. 

Under kan du se alle innleggene fra panledeltakerne og selve debatten i videovinduet under. 

 

 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere