Regjeringa tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor

Av Une Leirset Tysdal,
  • Tips en venn om denne siden

Staten tilbud vil føre til en nedgang i norsk matproduksjon, sier leder i Østfold Bondelag, Bjørn Gimming.

Gjennom landbruksmeldinga legger regjeringa opp til en økning av norsk matproduksjon. Hvordan tenker regjeringa vi skal få det til ved å tilby oss dårligere inntektsutvikling enn andre grupper? spørs lederen i Østfold Bondelag.
 

- Dette er ingen satsing på norsk matproduksjon i tråd med signalene i den nylig vedtatte landbruksmeldinga. Jeg er redd signalene her ikke gir fremtidstro og økt rekruttering.  Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga, dette var langt unna det jeg forventet, sier fylkesleder Bjørn Gimming

Tilbudet staten la frem for bøndene i dag er på 900 millioner. Landbrukets krav var på 2,2 milliarder. Mens andre grupper kan forvente en mulighet for lønnsøkning på kr 17.400,- blir bøndene tilbudt økte inntektsmulighet på bare 13.000,- kroner.

Det har vært høye forhåpninger til statens tilbud i år, etter at regjeringen leverte stortingsmeldingen Velkommen til bords i desember, hvor det blant annet ble fastslått at matproduksjonen skal økes i takt med befolkningsveksten – én prosent per år.

 For ytterligere informasjon kontakt

Fylkesleder Bjørn Gimming, mobilnr. 41 27 52 30

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere