Gjennom landbruksmeldinga legger regjeringa opp til en økning av norsk matproduksjon. Hvordan tenker regjeringa vi skal få det til ved å tilby oss dårligere inntektsutvikling enn andre grupper? spørs lederen i Østfold Bondelag.
 

- Dette er ingen satsing på norsk matproduksjon i tråd med signalene i den nylig vedtatte landbruksmeldinga. Jeg er redd signalene her ikke gir fremtidstro og økt rekruttering.  Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga, dette var langt unna det jeg forventet, sier fylkesleder Bjørn Gimming

Tilbudet staten la frem for bøndene i dag er på 900 millioner. Landbrukets krav var på 2,2 milliarder. Mens andre grupper kan forvente en mulighet for lønnsøkning på kr 17.400,- blir bøndene tilbudt økte inntektsmulighet på bare 13.000,- kroner.

Det har vært høye forhåpninger til statens tilbud i år, etter at regjeringen leverte stortingsmeldingen Velkommen til bords i desember, hvor det blant annet ble fastslått at matproduksjonen skal økes i takt med befolkningsveksten – én prosent per år.

 For ytterligere informasjon kontakt

Fylkesleder Bjørn Gimming, mobilnr. 41 27 52 30