-Den rødgrønne regjeringa er rett og slett ikke villig til å prioritere produksjon av norsk kvalitetsmat. Konsekvensene er økt import, arbeidsplasser som forsvinner og et kulturlandskap som gror igjen. Du som liker å ferdes i kulturlandskapet, kjenne på lukta av nyslått gras, høre modent korn rasle i vinden, klappe en kalv på beite i det du går forbi eller høre den skjøre klangen av sauenes bjeller i fjellet vil miste mye av livskvaliteten din. Mat produsert i ditt eget nabolag vil bli en sjeldenhet, påpeker fylkeslederen.

Sør-Trøndelag Bondelag vil kreve interne drøftinger om dette er et grunnlag vi kan starte forhandlinger på.

-Landbruket i Trøndelag er den næringa som sysselsetter flest. Ei næring drevet av kunnskapsrike, dyktige bønder produserer mye av den maten vi spiser i Norge. Vi er mange som vil bruke framtida i den viktigste produksjonen vi kan ha, å produsere mat. Regjeringa si landbruksmelding «velkommen til bords» har fått stor støtte blant bøndene i regionen. Offensive mål i meldinga om økt produksjon av mat er viktig for forbrukerne som vil ha norsk mat av god kvalitet. Vi kan nå produksjonsmålene ved å utvikle landbruket i fylket, landbruket stiller opp. Men vi trenger levelige rammebetingelser. Sør-Trønderske bønder vil ikke produsere mat på dugnad, sier Rosmo.

 For flere kommentarer, kontakt fylkeslederen på telefon 905 84 815.