Regjeringa nedstemt om fjerning av odelsretten

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

Stortinget stemte 8. mai ned forslag om å oppheve Grunnlovens § 117 som gir grunnlovsvern av odels- og åsetesretten. – Det viser at viktige pilarer i den norske landbruksmodellen fortsatt har sterk støtte, mener Bondelaget.

Stortinget stemte 8. mai ned representantforslag om å oppheve Grunnlovens § 117 om odels- og åsetesretten. Forslagene var fremmet av stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp og av stortingsrepresentanter fra Venstre.

Odels- og åseteretten legger til rette for at gården videreføres til neste generasjon.  De odelsberettigede har rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta eller til en dårligere odelsberettiget. Åsetesretten er en rett livsarvingene (barna og barnebarna) til eieren av odlingsjord har til å kreve å få overta eiendommen på skifte når eieren dør.

Endring av Grunnloven krever at 2/3 av representantene stemmer for forslaget. I Stortinget var det kun regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre som stemte for forslagene og dermed langt unna å få gjennomslag. I stortingsdebatten uttrykte flere partier sterk støtte for odelsretten.

- Krf vil beholde loven, den tjener oss godt. I Norge har vi selvstendige, selveiende og frie bønder. Det er et kjennetegn ved det norske landbruket. Odelsinstituttet bidrar til en god forvaltning av landbruket og landbrukstradisjoner, sa Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, er svært fornøyd med dagens vedtak som befester odelsrettens sterke posisjon i norsk landbrukspolitikk.

- Stortingets vedtak viser fortsatt sterk støtte for en av de viktigste pilarene i norsk landbruk som gir bonden viktig forutsigbarhet og fremmer likestilling i landbruket, sier Skorge.

I Jeløya-plattformen skriver regjeringa at de vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Skorge håper imidlertid debatten og vedtaket i Stortinget betyr spikeren i kista for regjeringas planer om å avvikle loven.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere