Stoltenberg & co tar ikke hensyn til folkets vilje og hører ikke på signaler fra egne politikere i de fylkene som landbruket betyr mye, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki!
 

Staten tilbød bøndene inntektsmuligheter på 13 000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17 000 kroner. I stedet for å tette inntektsgapet, øker forskjellene!

Stortinget har bedt bøndene om å produsere mer mat. Vi utfører gjerne den svært viktige samfunnsoppgaven, men det må lønne seg!

Regjeringa svikter egne ambisjoner. Den nylig vedtatte Stortingsmeldinga om mat og landbruk har et mål om at matproduksjonen i Norge skal øke med ca 1 % hvert år de neste 20 åra, slik at sjølforsyningsgraden opprettholdes.

90 % av Norges befolkning ønsker å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag.

De rødgrønne partiene i Hedmark har spilt inn at de ønsker en inntektsvekst for bøndene, som kan være med og redusere inntektsforskjellene til andre grupper. De mener at gode inntektsmuligheter er nødvendig for å sikre rekruttering til næringen. Det er svært avgjørende at det legges til rette for investeringer og en fornying av driftsapparatet, skriver de Rødgrønne. Et landbruk med optimisme er med på å spre positive impulser i et fylke som Hedmark, og partiene ser derfor landbruket som en viktig faktor for å nå befolkningsmålet.

Tilbudet fra Staten vil redusere matproduksjonen i Norge!

 Kornproduksjonen vil fortsette å synke, underdekningen av storfekjøtt vil øke og snart vil det også bli underskudd på melk.

Norges Bondelag sier nei til rammebetingelser som:

-          Øker gapet til andre grupper – bøndenes inntekt ligger ca 180 000 kr lavere enn andre grupper

-          Vil redusere norsk matproduksjon

-          Gir et svært dårlig grunnlag for nødvendig rekruttering

-          Ikke gir mulighet for nødvendige investeringer for framtida

-          Ikke legger til rette for en sterk norsk næringsmiddelindustri

Gi oss mulighet til å øke produksjonen av norsk mat!

 For ytterligere info, kontakt leder Einar Myki, mobil 90745079.