Regjeringa åpner ikke for GMO

Publisert 02.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Statsråd Helgesen får godord og kake fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr for regjeringas kloke beslutning om å ikke tillate import av GMO-mais og -raps. Foto Helle Berger.
Statsråd Helgesen får godord og kake fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr for regjeringas kloke beslutning om å ikke tillate import av GMO-mais og -raps. Foto Helle Berger.

Regjeringa forbyr import av tre GMO-raps og den omstridte maisen 1507. – Dette er en klok beslutning fra regjeringa, verken forbruker eller bønder ønsker GMO’ene velkommen, sier Birte Usland.

Beslutningen om å forby import ble gjort i statsråd i dag.

- Regjeringas vedtak styrker genteknologiloven og sørger for en fortsatt streng praktisering og føre-var-holdning. Det er vi glade for, sier Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er en av 18 medlemsorganisasjoner i Nettverk for GMO-fri mat og fôr som har jobbet hardt for dette forbudet. De mener dette er en svært klok og framtidsrettet beslutning. - Det er ekstra gledelig at regjeringen slår fast at hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk kan utgjøre et selvstendig nektelsesgrunnlag, sier styreleder Cesilie Aurbakken i en kommentar til vedtaket. Regjeringen sier at beslutningen om forbud mot import av mais 1507 er tatt utfra etiske vurderinger og ikke fordi maisen utgjør en helse- eller miljørisiko i Norge. Dette er en svært viktig avklaring av intensjoner og praktisering av den norske genteknologiloven.

Aurbakken understreker videre at Nettverket er svært fornøyde med at Regjeringen legger så stor vekt på at GMO-politikken i størst mulig grad bør være i samsvar med befolkningens moralske overbevisninger og samfunnets etiske normer. I denne sammenheng viser departementet til holdninger som er fremkommet både i Forbrukerundersøkelsen fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) på oppdrag fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr. I Regjeringens begrunnelse heter det videre at store forbrukerorganisasjoner, landbruksnæringen, COOP Norge, REMA og NorgesGruppen for tiden arbeider aktivt for å holde genmodifiserte varer borte fra det norske markedet. Regjeringen slår derfor fast at for en stor gruppe forbrukere i Norge vil derfor neppe markedsadgang med merking av GMO være tilfredsstillende. Her dreier det seg om etiske betraktninger og verdier som ikke gjelder en liten samfunnsgruppe, men verdier som er mer allmenngyldige, og som en betydelig del av befolkningen mener staten har et ansvar for å ivareta.

- Vi føler virkelig at våre argumenter og synspunkter er blitt hørt og tatt med inn i dagens beslutning om å si nei til tre GMO-raps og maisen 1507, avslutter Aurbakken.

 

Relaterte artikler

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere