Reduserer geitmelkskvotene

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Nordmenn spiser mindre geitost og drikker mindre geitemelk. Derfor blir kvotene redusert i 2014.

Geitemelkkvotene blir redusert fra 2014.

I samråd med faglagene og Tine, har Landbruks- og matdepartementet i dag fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 i 2014.

På tross av tegn til bedring i markedet for geitemelk, har Tine prognosert et overskudd for geitemelk på 2,3 millioner liter geitemelk i 2014. Både Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige om at det er viktig å signalisere at produksjonen må begrenses. I 2013 har forholdstallet vært på 0,98.

Begge faglagene og Tine er omforent om at forholdstallet for geitemelk bør settes til 0,97 i 2014.

- Næringa har en jobb å gjøre når det gjelder å få forbrukerene til å konsumere mer geitemelk og geitemelksprodukter. I mellomtiden ser vi at det er nødvendig å tilspasse produksjonen til dagens marked. Derfor blir kvotene noe lavere til neste år, sier Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bondelag.

- Vi ser at geitebøndene har jobbet godt med å få styrket dyrehelse og næringa er godt rustet for fremtiden, sier Bjørke.

Faglagene og LMD drøftet også Tines forslag om at kvote kjøpt av staten gjennom den statlige omsetningsordningen ikke bør videreselges. Dette vil bli fulgt opp fram mot jordbruksforhandlingene 2014.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere