Reduserer geitmelkskvotene

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Nordmenn spiser mindre geitost og drikker mindre geitemelk. Derfor blir kvotene redusert i 2014.

Geitemelkkvotene blir redusert fra 2014.

I samråd med faglagene og Tine, har Landbruks- og matdepartementet i dag fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 i 2014.

På tross av tegn til bedring i markedet for geitemelk, har Tine prognosert et overskudd for geitemelk på 2,3 millioner liter geitemelk i 2014. Både Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige om at det er viktig å signalisere at produksjonen må begrenses. I 2013 har forholdstallet vært på 0,98.

Begge faglagene og Tine er omforent om at forholdstallet for geitemelk bør settes til 0,97 i 2014.

- Næringa har en jobb å gjøre når det gjelder å få forbrukerene til å konsumere mer geitemelk og geitemelksprodukter. I mellomtiden ser vi at det er nødvendig å tilspasse produksjonen til dagens marked. Derfor blir kvotene noe lavere til neste år, sier Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bondelag.

- Vi ser at geitebøndene har jobbet godt med å få styrket dyrehelse og næringa er godt rustet for fremtiden, sier Bjørke.

Faglagene og LMD drøftet også Tines forslag om at kvote kjøpt av staten gjennom den statlige omsetningsordningen ikke bør videreselges. Dette vil bli fulgt opp fram mot jordbruksforhandlingene 2014.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere