Geitemelkkvotene blir redusert fra 2014.

I samråd med faglagene og Tine, har Landbruks- og matdepartementet i dag fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 i 2014.

På tross av tegn til bedring i markedet for geitemelk, har Tine prognosert et overskudd for geitemelk på 2,3 millioner liter geitemelk i 2014. Både Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige om at det er viktig å signalisere at produksjonen må begrenses. I 2013 har forholdstallet vært på 0,98.

Begge faglagene og Tine er omforent om at forholdstallet for geitemelk bør settes til 0,97 i 2014.

- Næringa har en jobb å gjøre når det gjelder å få forbrukerene til å konsumere mer geitemelk og geitemelksprodukter. I mellomtiden ser vi at det er nødvendig å tilspasse produksjonen til dagens marked. Derfor blir kvotene noe lavere til neste år, sier Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bondelag.

- Vi ser at geitebøndene har jobbet godt med å få styrket dyrehelse og næringa er godt rustet for fremtiden, sier Bjørke.

Faglagene og LMD drøftet også Tines forslag om at kvote kjøpt av staten gjennom den statlige omsetningsordningen ikke bør videreselges. Dette vil bli fulgt opp fram mot jordbruksforhandlingene 2014.