Reagerer på påstand om talltriksing

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag reagerer om påstander om talltriksing fra Q-meieriet.

I en pressemelding fremstiller Q-meieriene Norges Bondelag som talltriksere.

- Q-meieriene forsøker med kreativitet å fremstille det som om de selv ikke mottar konkurransestøtte. Det er selvsagt helt feil. Denne konkurransestøtten utgjør i dag kr 1,14 kr pr liter melk Q-meieriet produserer. Dette utgjør anslagsvis 1/3 av alle meierikostnadene ved å foredle drikkemelk. Dette tilskuddet får ikke konkurrenten Tine. Tilskuddet til Q dekkes av alle norske melkebønder og ikke av midler over statsbudsjettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Både Tine og Q-meieriene som begge produserer drikkemelk, må betale en avgift inn til utjevningsordningen for melk. Hensikten med denne ordningen er bl.a. at bonden skal oppnå samme pris uavhengig av om melka brukes til for eksempel ost eller drikkemelk. Denne avgiften er altså lik for Tine og Q-meieriene. En står da igjen med at forskjellen mellom Tine og Q er lik konkurransestøtten på kr 1,14 liter melk.

- Noen annen måte å fremstille denne forskjellen på finnes ikke. I sine regnestykker unngår Q-meieriene å si noe om denne forskjellen, men velger i stedet å blande tilskudd og avgifter sammen og riste godt! Denne manøveren er å blande snør og barter og er direkte villedende informasjon, understreker Skorge.

Det brukes i dag 115 millioner kroner årlig som særlig støtte til Q-meieriene og Synnøve Finden. Norges Bondelag er tydelige i sitt svar på høringsbrev fra Landbruk- og matdepartementet som foreslår å øke støtten ut over dette beløpet. Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ville økt dette støttebeløpet til med 40% til 160 millioner i 2016 og ville redusert inntektsmulighetene for norske melkebønder tilsvarende. Økningen utgjør 5.000 kr pr melkebonde.

Les Norges Bondelag høringssvar her.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere