Reagerer på påstand om talltriksing

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag reagerer om påstander om talltriksing fra Q-meieriet.

I en pressemelding fremstiller Q-meieriene Norges Bondelag som talltriksere.

- Q-meieriene forsøker med kreativitet å fremstille det som om de selv ikke mottar konkurransestøtte. Det er selvsagt helt feil. Denne konkurransestøtten utgjør i dag kr 1,14 kr pr liter melk Q-meieriet produserer. Dette utgjør anslagsvis 1/3 av alle meierikostnadene ved å foredle drikkemelk. Dette tilskuddet får ikke konkurrenten Tine. Tilskuddet til Q dekkes av alle norske melkebønder og ikke av midler over statsbudsjettet, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Både Tine og Q-meieriene som begge produserer drikkemelk, må betale en avgift inn til utjevningsordningen for melk. Hensikten med denne ordningen er bl.a. at bonden skal oppnå samme pris uavhengig av om melka brukes til for eksempel ost eller drikkemelk. Denne avgiften er altså lik for Tine og Q-meieriene. En står da igjen med at forskjellen mellom Tine og Q er lik konkurransestøtten på kr 1,14 liter melk.

- Noen annen måte å fremstille denne forskjellen på finnes ikke. I sine regnestykker unngår Q-meieriene å si noe om denne forskjellen, men velger i stedet å blande tilskudd og avgifter sammen og riste godt! Denne manøveren er å blande snør og barter og er direkte villedende informasjon, understreker Skorge.

Det brukes i dag 115 millioner kroner årlig som særlig støtte til Q-meieriene og Synnøve Finden. Norges Bondelag er tydelige i sitt svar på høringsbrev fra Landbruk- og matdepartementet som foreslår å øke støtten ut over dette beløpet. Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ville økt dette støttebeløpet til med 40% til 160 millioner i 2016 og ville redusert inntektsmulighetene for norske melkebønder tilsvarende. Økningen utgjør 5.000 kr pr melkebonde.

Les Norges Bondelag høringssvar her.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere