Rapport som kan redde liv

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag. - Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

- Denne rapporten er et veldig viktig arbeidsredskap både for den enkelte bonde, næringsorganisasjonene og rådgiver- og veiledningstjenesten i landbruket, sier Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver hos Norges Bondelag.

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» er en oppsummerende rapport fra det femårige forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket». Som leder av prosjektets referansegruppe, har Sikkeland fulgt forskernes arbeid tett.

- Snakk om HMS

Inger Johanne Sikkeland- Ett av de 20  tiltakene forskerne foreslår for å redusere ulykkesrisikoen, er å snakke og skrive så ofte og jevnlig som mulig om helse, miljø og sikkerhet (HMS) fordi HMS er ferskvare og oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende., sier Inger Johanne Sikkeland.

 Hun mener rapporten kan være et veldig godt utgangspunkt for slik prat og skriving ettersom den beskriver ulykker og arbeidsevne i landbruket fra mange vinkler.

- At den er skrevet på lettfattelig norsk, med korte temakapitler brutt opp av bilder og historier fra virkeligheten, er også positivt når man skal ta tak i et så alvorlig emne som ulykker.

Stort forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» var finansiert av Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Prosjektets formelle navn lød: «Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk – situasjonsbeskrivelse og framtidige utfordringer». De norske forskerne som har deltatt i prosjektet kom fra Bygdeforskning (med Gro Follo som prosjektleder), International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital. Prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen gjennom prosjektets referansegruppe.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere