Rammevilkårene for investeringer må forbedres

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2016.

Fjøsbygging i Finnmark. Mange bønder har store investeringsbehov, og rammevilkårene for investeringer må økes.

Det er store investeringsbehov knyttet til modernisering av driftsapparatet og sikre rekruttering av ungdom til næringa. Norsk matproduksjon skal øke, og næringa må utnytte markedsmulighetene. Dyrevelferden skal videreutvikles og bonden sikres en moderne arbeidsplass.  Klimatilpasset produksjon krever nye investeringer.

Årsmøtet i Norges Bondelag mener næringa må sikres gode investeringsordninger. Virkemidlene må utformes slik at en opprettholder mangfoldet av bruk over hele landet, og sikrer at produksjonen er tilpasset areal- og ressursgrunnlaget. Landbrukets rolle i det regionale partnerskapet må styrkes.

Det store investeringsbehovet gjør det nødvendig med en flerårig investeringspakke utenfor jordbruksavtalens rammer. Å investere i norsk matproduksjon vil gi umiddelbar sysselsettingseffekt, samt langsiktige positive ringvirkninger. Dette vil være et viktig bidrag for norsk økonomi i ei tid der usikkerheten øker og arbeidsledigheten stiger.

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere