Rammevilkårene for investeringer må forbedres

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2016.

Fjøsbygging i Finnmark. Mange bønder har store investeringsbehov, og rammevilkårene for investeringer må økes.

Det er store investeringsbehov knyttet til modernisering av driftsapparatet og sikre rekruttering av ungdom til næringa. Norsk matproduksjon skal øke, og næringa må utnytte markedsmulighetene. Dyrevelferden skal videreutvikles og bonden sikres en moderne arbeidsplass.  Klimatilpasset produksjon krever nye investeringer.

Årsmøtet i Norges Bondelag mener næringa må sikres gode investeringsordninger. Virkemidlene må utformes slik at en opprettholder mangfoldet av bruk over hele landet, og sikrer at produksjonen er tilpasset areal- og ressursgrunnlaget. Landbrukets rolle i det regionale partnerskapet må styrkes.

Det store investeringsbehovet gjør det nødvendig med en flerårig investeringspakke utenfor jordbruksavtalens rammer. Å investere i norsk matproduksjon vil gi umiddelbar sysselsettingseffekt, samt langsiktige positive ringvirkninger. Dette vil være et viktig bidrag for norsk økonomi i ei tid der usikkerheten øker og arbeidsledigheten stiger.

 

 

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere