Prosjekt blir enkle skadetiltak

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Prosjekt Skadefri bonde har laget en egen tiltakspakke med enkle HMS-tips. Nå lanseres Superbonden.

Superbonden, foto Fjellfond Design

Prosjekt "Skadefri bonde" ble gjennomført i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og satte fokus på skader i landbruket som grunnlag for forslag til bedringer i skadestatistikkene.

En av ti skader seg

I undersøkelsen kommer det fram at 9,2 prosent av de som svarte har opplevd ett eller flere uhell med personskade i løpet av det siste året. I tillegg oppga 2,9 prosent at andre personer på gården hadde vært utsatt for skade.

Skadefri bonde

Av de 249 bøndene som oppga å ha vært utsatt for skader, hadde 210 hatt ett uhell, 23 personer hadde hatt 2 uhell og 16 oppga å ha hatt 3 eller flere uhell det siste året. Til sammen blir det 304 skadetilfeller. I tillegg oppga 77 bønder at andre på gården hadde vært utsatt for ett eller flere uhell, totalt 90 skadetilfeller.
Undersøkelsen Skadefri bonde var en videreføring av ”Nullvisjonen om ulykker i landbruket” som ble etablert i Nord-Trøndelag i 2003. Bak undersøkelsen står Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital. Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Landbrukets HMS-tjeneste, Arbeidstilsynet i Midt-Norge og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Prosjektet har fått betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Superbonden

-Lanseringen av Superbonden skal være en ny, spennende og litt humoristisk måte å tilnærme seg enkle tiltak for å redusere skadeomfanget i næringa vår, sier organisasjonssjef Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag som også var med i prosjektgruppa som laget rapporten "Skadefri bonde".

- Vi lanserer en egen nettside der Superbonden trekker fram tre enkle historier som kan bety store positive endringer i skadebildet, sier Haugen.

Respekt for liv

"Bonden vet hva det betyr å ha respekt for liv. Også for eget liv. Med denne innsikten følger det ansvar. Det betyr at når du investerer i å lage trygge produkter, så skal du investere i deg selv.

Sett deg et personlig mål om å unngå ulykker på gården. Husk at du mest sannsynlig blir oppfattet som en superhelt for kommende generasjoner!" heter det på de nye nettsidene.

Brosjyre og traktorbaum

I tillegg til nettsidene får bøndene i Trøndelag en brosjyre og en traktorbaum i posten en av de første dagene.

 - Vi vet at 33% av uhellen er forårsaket av dyr og 26% er forårsket av store maskiner inklusiv traktor, vi spiller på dette på hjemmesida og i brosjyren, sier Haugen

 

 

Les også: En av ti bønder skader seg hvert år

Prosjektrapport "Skadefri bonde"

Nettsidene Skadefri bonde

Bondelagets temasider helse, miljø og sikkerhet
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere