Prosjekt blir enkle skadetiltak

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Prosjekt Skadefri bonde har laget en egen tiltakspakke med enkle HMS-tips. Nå lanseres Superbonden.

Superbonden, foto Fjellfond Design

Prosjekt "Skadefri bonde" ble gjennomført i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og satte fokus på skader i landbruket som grunnlag for forslag til bedringer i skadestatistikkene.

En av ti skader seg

I undersøkelsen kommer det fram at 9,2 prosent av de som svarte har opplevd ett eller flere uhell med personskade i løpet av det siste året. I tillegg oppga 2,9 prosent at andre personer på gården hadde vært utsatt for skade.

Skadefri bonde

Av de 249 bøndene som oppga å ha vært utsatt for skader, hadde 210 hatt ett uhell, 23 personer hadde hatt 2 uhell og 16 oppga å ha hatt 3 eller flere uhell det siste året. Til sammen blir det 304 skadetilfeller. I tillegg oppga 77 bønder at andre på gården hadde vært utsatt for ett eller flere uhell, totalt 90 skadetilfeller.
Undersøkelsen Skadefri bonde var en videreføring av ”Nullvisjonen om ulykker i landbruket” som ble etablert i Nord-Trøndelag i 2003. Bak undersøkelsen står Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital. Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Landbrukets HMS-tjeneste, Arbeidstilsynet i Midt-Norge og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Prosjektet har fått betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Superbonden

-Lanseringen av Superbonden skal være en ny, spennende og litt humoristisk måte å tilnærme seg enkle tiltak for å redusere skadeomfanget i næringa vår, sier organisasjonssjef Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag som også var med i prosjektgruppa som laget rapporten "Skadefri bonde".

- Vi lanserer en egen nettside der Superbonden trekker fram tre enkle historier som kan bety store positive endringer i skadebildet, sier Haugen.

Respekt for liv

"Bonden vet hva det betyr å ha respekt for liv. Også for eget liv. Med denne innsikten følger det ansvar. Det betyr at når du investerer i å lage trygge produkter, så skal du investere i deg selv.

Sett deg et personlig mål om å unngå ulykker på gården. Husk at du mest sannsynlig blir oppfattet som en superhelt for kommende generasjoner!" heter det på de nye nettsidene.

Brosjyre og traktorbaum

I tillegg til nettsidene får bøndene i Trøndelag en brosjyre og en traktorbaum i posten en av de første dagene.

 - Vi vet at 33% av uhellen er forårsaket av dyr og 26% er forårsket av store maskiner inklusiv traktor, vi spiller på dette på hjemmesida og i brosjyren, sier Haugen

 

 

Les også: En av ti bønder skader seg hvert år

Prosjektrapport "Skadefri bonde"

Nettsidene Skadefri bonde

Bondelagets temasider helse, miljø og sikkerhet
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere