Prispress driver kvalitetsforringelse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi forventer at kvalitet og mangfold ivaretas og synliggjøres av industri og matvarekjeder.

Brita Skallerud sammen med Gaute Lenvik i NHO Mat og landbruk, foto: Kari Marte Sjøvik.Det sa Bondelagets andre nestleder, Brita Skallerud, da hun deltok på Måltidskonferansen i Stavanger i forbindelse med Det norske måltid.

Alle skal ha mat - hvem skal lage den

Under Måltidskonferansen ar temaet "Alle skal ha mat – hvem skal lage den?" med en tydelig henvisning til at medieoppmerksomheten rundt mattrender og kokker aldri har vært større. Aldri før har det norske og nordiske kjøkkenet stått sterkere hjemme og ute, men rekrutteringen faller, lønningene følger ikke utviklingen, prisen går ned, mens inntektene til matkjedene går opp.

Ingen kompromisser

- Bonden leverer "ærlige" råvarer av høy kvalitet som utgangspunkt for mangfold, sa Skallerud. - Vi gjør ikke kompromisser med hensyn til mattrygghet og dyrevelferd. Men, prispress og manglende kompensasjon for norsk kostnadsnivå kan utfordre bondens økonomi. Og, understreket hun, - det gir press på omfanget av norsk produksjon og det landbruket vi har i dag.

Katastrofe for svensk produksjon av svinekjøtt

-Norsk landbruk skal være best på kvalitet, men da må vi også sikres rammebetingelser tilpasset norsk kostnadsnivå og norske produksjonsforhold, sa andre nestleder Brita Skallerud og viste samtidig til utviklingen i Sverige etter at svenskene ble med i EU. Mens svenskene FØR medlemskapet i 1995 var nær selvforsynt med svinekjøtt og handelsoverskuddet av samme kjøttslag så vidt var på minussiden, viser tallene for 2012 at handelsunderskuddet hadde steget betydelig og selvforsyningsgraden falt til rekordlave 68,3 prosent. Svensk produksjon av svinekjøtt har falt med nesten en tredel samtidig som forbruket har vært svakt stigende. Den synkende produksjonen er erstattet med en betydelig økning i import av svinekjøtt.

Tilstrekkelige rammebetingelser

-Høy standard og kostnadsnivå må handteres gjennom tilstrekkelige rammebetingelser, understreket Skallerud på Måltidskonferansen.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere