Priskontroll i næringskomiteen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteen tar opp priskontrollen til ny behandling. – Viktig å setje stoppar for uryddig praksis, meiner Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes er glad næringskomiteen tar tak i saka om priskontroll igjen.

- Det er viktig at vi får sett ein stoppar for den uryddige praksisen som landbruksministeren har innført, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forslaget om å oppheve priskontrollen vart sendt ut på høyring frå regjeringa for snart to år sidan. Samtidig vart det sendt ut brev til kommunane om ikkje å leggje avgjerande vekt på priskontrollen i eigedomsoverdragingar, sidan loven skulle bli endra.

- Forskotterte lovendring

- Statsråden gjekk utover fullmaktene sine då ho bad kommunane sjå bort frå priskontrollen, og vi  no begynner vi å sjå resultata av det i form av dyrare landbrukseigedom. Slik kan vi ikkje ha det, seier Bartnes.

For eitt år sidan sende regjeringa eit forslag om å fjerne heile konsesjonsloven, som priskontrollen er ein del av, på høyring. Dermed vart forslaget om å oppheve priskontrollen liggande i skuffa. No tar næringskomiteen det likevel opp til behandling.

- Eg er glad for at saka om priskontrollen no blir behandla i næringskomiteen. Statsråden har greidd å skape stor forvirring rundt handhevinga av priskontrollen, etter brevet ho sende ut hausten 2013. Ein statsråd kan ikkje forskottere ei lovendring. Det er bra å få rydda opp i dette, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Priskontrollen må bestå!

Det var avisa Nationen som i oppslag sist veke viste fleire døme på at priskontrollen i praksis er oppheva i mange eigedomssaker. Det fekk leiaren av næringskomiteen til å ta opp saka igjen. Også leiaren i kontroll- og konstitusjonskomiteen vurderte å behandle saka.

- Vi er opptatt av å behalde priskontrollen, som er eit viktig verktøy for å sikre at landbrukseigedom blir selt til ein pris som står i forhold til moglegheitene til inntening i drifta av garden. Det er viktig for å oppretthalde norsk matproduksjon og for å gje unge bønder tilgang til næringa, seier Lars Petter Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere