I år ble uvanlig nok to lokallag kåret til Årets Lokallag i Norges Bondelag. Juryen klarte ikke å velge, og dermed fikk både Tynset Bondelag og Nes og Flå Bondelag den høythengende tittelen.

Tynset Bondelag: Iver og positivitet
Ordfører Karl Fredrik Okkenhaug delte ut Årets Lokallag-prisen på den høytidelige festmiddagen under Bondetinget på Lillehammer.
– Tynset Bondelag oser av positivitet og iver etter å fremme bondens og landbrukets viktighet i samfunnet, kommunen og bygda. De er flinke brobyggere mellom landbruk og næringsliv i kommunen, sa han blant annet som begrunnelse for tildeling av prisen. 

Leder Olav Urset Østigård tok imot prisen.
-Vi er med på alt som skjer i bygda, og prøver å balansere alvorlige og morsomme aktiviteter, sa han.
Prisen årets Lokallag består av 15 000 kroner, i tillegg til heder og ære.

Nes og Flå: Spesiell innsats under Hans
Okkenhaug delte også ut Årets Lokallag-prisen til Nes og Flå Bondelag.
– Nes og Flå Bondelag har hatt jevnt høy aktivitet gjennom flere år, og de markerer seg i media og har et godt omdømme i bygda, sa Okkenhaug om bakgrunnen for tildeling av prisen. 
Under
ekstremværet Hans tok Nes og Flå et tidlig ansvar – ikke bare for bøndene, men for hele bygda.
–Lokallaget har vist i praksis hvor viktig det er å ha et oppegående bondelag når krisa rammer, sa Okkenhaug. 
– Vi satte oss som mål å synes og være ekstra aktive i 2023, sa leder Endre Rustand han da han tok imot prisen på festmiddagen. Han brukte dessuten anledningen til å takke fylkeslaget sitt, Buskerud Bondelag, for støtte og hjelp. Og ga uttrykk for at ekstrmeværet Hans ikke sto på planen.

Lokallagene er grunnfjellet i Norges Bondelag. God medlemsoppfølging og vervearbeid, aktivitet og synlighet i lokalsamfunnet er kriteriene juryen ser etter når årets lokallag skal kåres.

Årets verver med 42(!) nye medlemmer
Tor-Erlend Eiane ble årets verver i Norges Bondelag.Tor-Erlend Eiane fra Strand Bondelag ble kåret til årets verver i Norges Bondelag.
Eiane er verveansvarlig i Strand Bondelag og vervet 42 medlemmer på to og en halv måned på slutten av fjoråret. I kveld mottok han heder og ære - og signert Peltora - under festmiddagen på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer.
Han ble bedt om å dele noen tips for å bli en superverver, og bruker Bondelagets eget motto:
-En må tørre å spørre.
Men ikke bare det. Eiane forklarte at han begynte med å verve rørleggeren, snekkeren og andre som utfører arbeid på gården.

- Mange jeg spurte om de ville bli medlem i Bondelaget svarte «ja det vil jeg gjerne, men ingen har spurt før», sa Eiane, og tipset om å prøve å verve noen litt enkle først, for å bygge selvtillit.

Splitter ny HMS-pris til to skoler i Trøndelag
Rektor Anne Johanne Hatlinghus på Mære og rektor Edward Georg Hagen på Skjetlein ble det første til å ta imot HMS-prisen.HMS-prisen er en helt ny pris som Landkreditt og Bondelaget deler ut til personer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården.
Første vinnere av den nye HMS-prisen er Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole. Landbruks- og matminister Geir Pollestad delte ut prisen på vegne av juryen, og begrunnet prisen med at begge skolene har utmerket seg med sitt opplæringstilbud i HMS og innføring av egen HMS-løype på Mære.
Videre i juryens begrunnelse pekes det på at skolene er med på å løfte HMS som fagområde overfor morgendagens bønder, og også som en del av det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til bonden. Begge skolene sender et sterkt signal om betydningen av HMS i bondens arbeidshverdag og bidrar til god HMS-kultur med et godt kunnskapsgrunnlag til den kommende generasjonen.
Rektor Anne Johanne Hatlinghus på Mære og rektor Edward Georg Hagen på Skjetlein tok imot prisen, og begge understreket at arbeidet for å etablere og opprettholde en HMS-kultur er et nitid evighetsarbeid. Og viktig.
- Det viktigste vi gjør er å lære framtidsbøndene å ta vare på egen helse i et risikofylt yrke som landbruket er, sa Hatlinghus.