- Prioriter familielandbruket!

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Regjeringar i alle land må prioritere familielandbruket. Det sa president Evelyn Nguleka i World Farmers Organisation (WFO) under det globale dialogmøtet for familielandbruket.

F.v. nestleiar i Norges Bondelag Kristin Ianssen, WFO-president Evely Nguleka og nestleiar i Nortura Kari Redse Håskjold deltok  på FAOs globale dialogmøte om familielandbruket. Møtet var ein del av arrangementa knytt til FNs år for familielandbruket, og vart halde i Roma sist veke. Dette året ynskjer FN gjennom sitt landbruks- og matorgan FAO å løfte fram fordelane familielandbruket har mellom anna for å sikre nok og trygg mat og utvikle bygdesamfunna.

- Same utfordringar i heile verda

-  Familiebønder har eit stort potensiale til å utrydde svolt, men for å klare det må dei ha gode politiske rammevilkår, sa Evelyn Nguleka.
Ho er leiar for bondelaget i Zambia, og fungerande president i WFO fram til val av ny president i juni 2015. Rundt 50 representantar for WFO-medlemmer deltok, derimellom nestleiar Kristin Ianssen frå Norges Bondelag og Kari Redse Håskjold for Norsk Landbrukssamvirke.

- Det slår meg at det er mykje av dei same utfordringane familielandbruk møter verda over, sjølv om produksjonsvilkåra er veldig ulike. Rekruttering, tilgang på ressursar, politisk tilrettelegging og samvirkeorganisering for å få meir makt i verdikjeda går igjen. Det bør også norske politikarar merke seg, sa Kristin Ianssen.

Retningslinjer for regjeringar

Kristin Ianssen peika på at det er viktig at familielandbruksåret no blir følgt opp med konkrete tiltak. Det lova  generaldirektør i FAO, Jose Graziano da Silva:
- Vi har plassert familielandbruket på den offentlege agendaen. Men dette er berre starten. FAO har allereie gitt støtte til familiebruk, vi hjelper medlemmer i å utforme og gjennomføre politikk og vi inngår strategiske partnaravtaler med sivilt samfunn, sa da Silva.

Som ei oppfølgjing av familielandbruksåret har FAO mellom anna laga nettsider der dei deler kunnskap om familielandbruket, og utvikla retningslinjer som vil hjelpe regjeringar til å definere familielandbruket regionalt og nasjonalt.
- Dette vil hjelpe for å styrke politikk som støttar sektoren, sa da Silva.


Familielandbruket er løysinga

Han framheva familielandbruket som den viktigaste modellen for å utrydde svolt på ein berekraftig måte.
- I mange år vart familielandbruket sett på som eit problem. Dette kunne ikkje vere lenger frå sanninga. Verdas matvaredag og det internasjonale året for familielandbruket har vist at familielandbruket er del av løysinga på svoltutfordringane, sa Da Silva.
Han peika på at familielandbruket er så variert verda over at ein ikkje kan ha ein modell som passar alle.
- Vi treng skreddarsydde løysingar, sa da Silva.
Neste år er det jord som er i fokus. 2015 vil bli FNs internasjonale år for jord.
- Dette er ein dyrebar naturressurs som familiebønder tek vare på gjennom berekraftig variert produksjon, sa da Silva.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere