- Prioriter familielandbruket!

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Regjeringar i alle land må prioritere familielandbruket. Det sa president Evelyn Nguleka i World Farmers Organisation (WFO) under det globale dialogmøtet for familielandbruket.

F.v. nestleiar i Norges Bondelag Kristin Ianssen, WFO-president Evely Nguleka og nestleiar i Nortura Kari Redse Håskjold deltok  på FAOs globale dialogmøte om familielandbruket. Møtet var ein del av arrangementa knytt til FNs år for familielandbruket, og vart halde i Roma sist veke. Dette året ynskjer FN gjennom sitt landbruks- og matorgan FAO å løfte fram fordelane familielandbruket har mellom anna for å sikre nok og trygg mat og utvikle bygdesamfunna.

- Same utfordringar i heile verda

-  Familiebønder har eit stort potensiale til å utrydde svolt, men for å klare det må dei ha gode politiske rammevilkår, sa Evelyn Nguleka.
Ho er leiar for bondelaget i Zambia, og fungerande president i WFO fram til val av ny president i juni 2015. Rundt 50 representantar for WFO-medlemmer deltok, derimellom nestleiar Kristin Ianssen frå Norges Bondelag og Kari Redse Håskjold for Norsk Landbrukssamvirke.

- Det slår meg at det er mykje av dei same utfordringane familielandbruk møter verda over, sjølv om produksjonsvilkåra er veldig ulike. Rekruttering, tilgang på ressursar, politisk tilrettelegging og samvirkeorganisering for å få meir makt i verdikjeda går igjen. Det bør også norske politikarar merke seg, sa Kristin Ianssen.

Retningslinjer for regjeringar

Kristin Ianssen peika på at det er viktig at familielandbruksåret no blir følgt opp med konkrete tiltak. Det lova  generaldirektør i FAO, Jose Graziano da Silva:
- Vi har plassert familielandbruket på den offentlege agendaen. Men dette er berre starten. FAO har allereie gitt støtte til familiebruk, vi hjelper medlemmer i å utforme og gjennomføre politikk og vi inngår strategiske partnaravtaler med sivilt samfunn, sa da Silva.

Som ei oppfølgjing av familielandbruksåret har FAO mellom anna laga nettsider der dei deler kunnskap om familielandbruket, og utvikla retningslinjer som vil hjelpe regjeringar til å definere familielandbruket regionalt og nasjonalt.
- Dette vil hjelpe for å styrke politikk som støttar sektoren, sa da Silva.


Familielandbruket er løysinga

Han framheva familielandbruket som den viktigaste modellen for å utrydde svolt på ein berekraftig måte.
- I mange år vart familielandbruket sett på som eit problem. Dette kunne ikkje vere lenger frå sanninga. Verdas matvaredag og det internasjonale året for familielandbruket har vist at familielandbruket er del av løysinga på svoltutfordringane, sa Da Silva.
Han peika på at familielandbruket er så variert verda over at ein ikkje kan ha ein modell som passar alle.
- Vi treng skreddarsydde løysingar, sa da Silva.
Neste år er det jord som er i fokus. 2015 vil bli FNs internasjonale år for jord.
- Dette er ein dyrebar naturressurs som familiebønder tek vare på gjennom berekraftig variert produksjon, sa da Silva.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere