Sted: Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9

Kl: 13.00

Utfallet av årets jordbruksforhandlinger presenteres i en pressekonferanse. Norges Bondelag har siden 6. mai forhandlet med staten om bøndenes inntektsmuligheter og hvordan maten i Norge skal produseres.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, statsråd Jon Georg Dale og statens forhandlingsleder Leif Forsell vil være til stede.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen, tlf 97599866.