I dag 16. mai kl 20.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9, Oslo 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Staten har forhandlet i ni dager om bøndenes inntektsmuligheter og hvordan maten i Norge skal produseres. Partene har nå kommet fram til en avgjørelse som presenteres i pressekonferansen. 

På pressekonferansen vil jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes være tilstede, sammen med leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og fra statens side landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statens forhandlingsleder Leif Forsell.