Praktiske og psykiske utfordringer ved rovdyrangrep

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondeorganisasjonene arrangerer seminar for å hjelpe rovdyrramma bønder.

Rovdyrangrep påfører ikke bare dyrene lidelser, det er også en stor praktisk og psykisk utfordring for bonden. 
Norges Bondelag i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgivning arrangerer torsdag 27. august et miniseminar om dette i Oslo, med mål om å utvikle en modell for hjelpeapparat.


Program:


Kl. 10 – 10.30:  Velkommen og bakgrunn for miniseminaret
                            v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
                            v/ Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 10.30 – 11.15:  Rovvilt og småfe – praktiske og psykiske utfordringer
                        v/ Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit
Kl. 11.15 – 12.10:  Praktiske og psykiske utfordringer
                            v/ Småfebønder som deler sine erfaringer
Kl. 12.15 – 13.00:  Enkel lunsj
Kl. 13.00 – 13.45:  Gode råd ved rovviltangrep
                        v/ Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet NB, NSG, NBS
Kl. 13.45 – 14.30: Praktisk og psykisk hjelp ved rovviltangrep i Nord-Fron
                       v/ Eldri Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron
Kl. 14.30 – 15.00: Erfaringer fra kampanje/praktisk arbeid med LHMS og rovvilt
                       v/ Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgiving HMS 
Kl. 15.00 – 16.00: Hvordan skal et godt nok hjelpeapparat fungere?
                       Mette Hågensen, daglig leder Norsk Landbruksrådgiving HMS i samtale med
                       rammede bønder, representanter for Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og
                       Norsk Bonde- og Småbrukarlag  


Sted: P-hotels Grensen, Oslo

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere