Praktiske og psykiske utfordringer ved rovdyrangrep

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondeorganisasjonene arrangerer seminar for å hjelpe rovdyrramma bønder.

Rovdyrangrep påfører ikke bare dyrene lidelser, det er også en stor praktisk og psykisk utfordring for bonden. 
Norges Bondelag i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgivning arrangerer torsdag 27. august et miniseminar om dette i Oslo, med mål om å utvikle en modell for hjelpeapparat.


Program:


Kl. 10 – 10.30:  Velkommen og bakgrunn for miniseminaret
                            v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
                            v/ Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 10.30 – 11.15:  Rovvilt og småfe – praktiske og psykiske utfordringer
                        v/ Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit
Kl. 11.15 – 12.10:  Praktiske og psykiske utfordringer
                            v/ Småfebønder som deler sine erfaringer
Kl. 12.15 – 13.00:  Enkel lunsj
Kl. 13.00 – 13.45:  Gode råd ved rovviltangrep
                        v/ Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet NB, NSG, NBS
Kl. 13.45 – 14.30: Praktisk og psykisk hjelp ved rovviltangrep i Nord-Fron
                       v/ Eldri Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron
Kl. 14.30 – 15.00: Erfaringer fra kampanje/praktisk arbeid med LHMS og rovvilt
                       v/ Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgiving HMS 
Kl. 15.00 – 16.00: Hvordan skal et godt nok hjelpeapparat fungere?
                       Mette Hågensen, daglig leder Norsk Landbruksrådgiving HMS i samtale med
                       rammede bønder, representanter for Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og
                       Norsk Bonde- og Småbrukarlag  


Sted: P-hotels Grensen, Oslo

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere