Positivt rovdyrmøte med regjeringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa tar rovdyrproblemene for beitenæringa på alvor.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er glad for de signalene næringa fikk fra regjeringa under onsdagens møte om beitenekt.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var onsdag i møte med miljøvernminister Tine Sundtoft og mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug for å diskutere rovdyrproblematikk.

- Vi er glade for at begge statsrådene ville møte næringa for å diskutere rovdyrproblematikken. Det var et godt og konstruktivt møte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Gjennom møtet ble det skapt forventinger om at regjeringa ønsker å imøtekomme næringa på viktige punkt i rovdyrforvaltninga.

Bakgrunn i beitenekt

Bakgrunnen for at de tre organisasjonene hadde bedt om møte med statsrådene, er at 20 sauebønder i Oppland i slutten av mai fikk varsel fra Mattilsynets kontor i Gudbrandsdalen om at det ville bli innført framtidige beiterestriksjoner på grunn av at de aktuelle beitebrukerne har hatt over 10 prosent tap av dyr til rovvilt de siste tre åra.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit klagde inn dette vedtaket for Mattilsynet sentralt, og bad også om møte med miljøvernministeren og landbruksministeren for å få ei prinsipiell avklaring i saka.

- Ser fram til videre samarbeid

- Både Sundtoft og Listhaug gav tydelige signaler på at de vil følge opp denne saka overfor Mattilsynet. Jeg opplever at regjeringa har stor forståelse for de utfordringene beitenæringa har når det gjelder rovdyr og de tilhørende dyretragediene, og ser fram til videre samarbeid,  sier Lars Petter Bartnes.

- Vi oppfatter at det er vilje til å utnytte handlingsrommet i rovdyrforliket slik at beitebruken i Oppland kan fortsette uten bruk av beitenekt, avsutter Bartnes.

Se også hjemmesiden til Oppland Sau og Geit.

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere