Positive toner fra Riksantikvaren

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Et positivt møte, slår Bondelagsleder Nils T. Bjørke fast etter møtet med SLF og Riksantikvaren.

Haslum, SLF, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Riksantikvar Jørn Holme. Under møtet mellom Bondelaget, Statens landsbruksforvaltning og Riksantikvaren, tok Norges Bondelag blant annet opp undersøkelsesplikten med arkeologiske undersøkelser ved nydyrking. Riksantikvaren signaliserte at han er villig til å se nærmere på grensen om fritak for nydyrking som i dag omfatter inntil 15 dekar på fem (5) år.

Statens landbruksforvaltning og Riksantikvaren ønsker på sin side å utvide ordningen med Utvalgte kulturlandskap i landbruket". Ordningen startet i 209, og det er nå 22 områder med i ordningen som har fokus på kulturminnevern, biologisk mangfold og landbruk. "Utvalgte kulturlandskap i landbruket" er finansiert med åtte millioner kroner fra jordbruksavtalen og seks millionere kroner fra Miljøverndepartementet. - Det er viktig at ordningen er god og forutsigbar for de bøndene som er med i de 22 områdene i dag, før ordningen blir utvidet, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

På møtet ble det videre snakket om:

  • Innsynsløsningen (kulturminnesøk) der grunneiere kan gå inn og se hva som er registrert på eget gårdsbruk.
  • Heftet De eldste sporene i kulturlandskapet som nå skal revideres
  • Tiltak i landbruket og automatisk freda kulturminner,
  • Fredede og verneverdige bygninger, finansiering av vedlikehold.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere