Positive toner fra Riksantikvaren

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Et positivt møte, slår Bondelagsleder Nils T. Bjørke fast etter møtet med SLF og Riksantikvaren.

Haslum, SLF, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Riksantikvar Jørn Holme. Under møtet mellom Bondelaget, Statens landsbruksforvaltning og Riksantikvaren, tok Norges Bondelag blant annet opp undersøkelsesplikten med arkeologiske undersøkelser ved nydyrking. Riksantikvaren signaliserte at han er villig til å se nærmere på grensen om fritak for nydyrking som i dag omfatter inntil 15 dekar på fem (5) år.

Statens landbruksforvaltning og Riksantikvaren ønsker på sin side å utvide ordningen med Utvalgte kulturlandskap i landbruket". Ordningen startet i 209, og det er nå 22 områder med i ordningen som har fokus på kulturminnevern, biologisk mangfold og landbruk. "Utvalgte kulturlandskap i landbruket" er finansiert med åtte millioner kroner fra jordbruksavtalen og seks millionere kroner fra Miljøverndepartementet. - Det er viktig at ordningen er god og forutsigbar for de bøndene som er med i de 22 områdene i dag, før ordningen blir utvidet, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

På møtet ble det videre snakket om:

  • Innsynsløsningen (kulturminnesøk) der grunneiere kan gå inn og se hva som er registrert på eget gårdsbruk.
  • Heftet De eldste sporene i kulturlandskapet som nå skal revideres
  • Tiltak i landbruket og automatisk freda kulturminner,
  • Fredede og verneverdige bygninger, finansiering av vedlikehold.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere