Positive tiltak for mindre jerv

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

At klimaministeren vil effektivisere jervejakta med mål om å komme ned på bestandsmålet er godt nytt for beitedyra.

Bondelaget ser positivt på at Sundtoft ønsker å effektivisere uttak av jerv ved å tillate bruk av snøskuter, kunstig lys og kameraovervåking i jervejakta. - Dette vil bidra til å få jervebestanden ned på bestandsmålet, og vi håper det vil føre til at færre sau blir tatt av jerv og dermed at utmarka kan brukes til beiting og matproduksjon, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Det er et prøveprosjekt som settes i gang i lisensjakta 10. september, hvor bruk av kunstig lys under åtejakt, snøskuter ved transport av åte, og bruk av kameraovervåking tillates. - Disse endringene er i tråd med våre innspill da forskriftsendringene var på høring, sier Einar Frogner.

Les hele bondelagets høringsbrev.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere