Positive tiltak for mindre jerv

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

At klimaministeren vil effektivisere jervejakta med mål om å komme ned på bestandsmålet er godt nytt for beitedyra.

Bondelaget ser positivt på at Sundtoft ønsker å effektivisere uttak av jerv ved å tillate bruk av snøskuter, kunstig lys og kameraovervåking i jervejakta. - Dette vil bidra til å få jervebestanden ned på bestandsmålet, og vi håper det vil føre til at færre sau blir tatt av jerv og dermed at utmarka kan brukes til beiting og matproduksjon, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Det er et prøveprosjekt som settes i gang i lisensjakta 10. september, hvor bruk av kunstig lys under åtejakt, snøskuter ved transport av åte, og bruk av kameraovervåking tillates. - Disse endringene er i tråd med våre innspill da forskriftsendringene var på høring, sier Einar Frogner.

Les hele bondelagets høringsbrev.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere