Bondelaget ser positivt på at Sundtoft ønsker å effektivisere uttak av jerv ved å tillate bruk av snøskuter, kunstig lys og kameraovervåking i jervejakta. - Dette vil bidra til å få jervebestanden ned på bestandsmålet, og vi håper det vil føre til at færre sau blir tatt av jerv og dermed at utmarka kan brukes til beiting og matproduksjon, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Det er et prøveprosjekt som settes i gang i lisensjakta 10. september, hvor bruk av kunstig lys under åtejakt, snøskuter ved transport av åte, og bruk av kameraovervåking tillates. - Disse endringene er i tråd med våre innspill da forskriftsendringene var på høring, sier Einar Frogner.

Les hele bondelagets høringsbrev.